OKRUZI U SRBIJI

Kosovski

Priština
Kosovo Polje
Uroševac
više mesta

Pećki

Peć
Dečani
Đakovica
više mesta

Prizrenski

Prizren
Suva Reka
Orahovac
više mesta

Kosovsko- Mitrovački

Kosovska Mitrovica
Zvečan
Leposavić
više mesta

Kosovsko- Pomoravski

Kosovska Kamenica
Novo Brdo
Gnjilane
više mesta