Kosovska Mitrovica

Кosovska Mitrovica- smešten u severnoj oblasti Kosova i Metohije, ovaj grad je takođe i centar opštine istog naziva. Kosovska Mitrovica je jedan od najstarijih gradova u ovom regionu. Prvi pomeni o njenom postojanju potiču iz starih, srednjovekovnih spisa. Naziv "Mitrovica" potiče još iz 14. veka, navodno po crkvi Sv. Dimitrija Solunskog koju je kralj Milutin 1315. godine darivao manastiru Banjska koji je bio njegova zadužbina. Po navodima srpsko groblje je okruživalo crkvu, a od 19. veka u njemu su sahranjivani i Turci. U blizini danas stoji spomenik posvećen ustanicima-rudarima koji su 1941. godine pristupili narodnooslobodilačkim brigadama u Srbiji.

Posle II Svetskog Rata, po odluci da u svakoj pokrajini i republici SFRJ po jedan grad dobije naziv po predsedniku Josipu Brozu Titu, Kosovska Mitrovica je preimenovana u Titovu Mitrovicu, ali je u 1990-tim godinama grad dobio svoje pređašnje ime natrag.

Po geografskom položaju, grad je smešten na jugoistočnom rubu Dinarskih planina, gde Ibar zaokreće pre svog ulaska u istoimenu klisuru, na severu kosovskog regiona. Grad se nalazi severno od Kosovske kotline na 496m nadmorske visine. Planine Golija, Kopaonik i Mokra Gora okružuju Kosovsku Mitrovicu sa severa, zapada i istoka, dok se na jugu nalaze ogranci Čičavice a na severu Rogozne.

Od 19. veka, grad ulazi u period brzog rasta jer je u tom periodu jedna kompanija iz engleske započela eksploataciju rude cinka i olova u Trepči. Ovaj rudnik se koristio još od doba Nemanjića, ali sada je proces modernizovan i ubrzan. Od tada Kosovska Mitrovica prerasta u jedan od najznačajnijih ali nažalost i vodećih po zagađenju industrijskih centara u ovom regionu. Rudnik Trepča ide ruku pod ruku sa topionicom cinka i olova koja se takođe ovde nalazi, a druga velika preduzeća u gradu su i fabrika superfosfata koja izrađuje sumpornu kiselinu i veštačka đubriva, pa Trepča fabrika akumulatora i drugi. Sudeći po brojnim izvorima, stanovništvo Kosovske Mitrovice nekada je bilo pretežno srpskog porekla ali posle godina turske vladavine struktura stanovništva se promenila da odražava mnogo veće prisustvo muslimanskog i mešovitog stanovništva.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?