Zrenjanin

Zrenjanin se nalazi na zapadnoj ivici banatskog lesnog platoa, na mestu gde se kanalisana reka Begej uliva u nekadašnje korito reke Tise. Područje opštine je izrazito ravničarski kraj. Grad Zrenjanin leži na 20°23’ istočne geografske dužine i 45°23’ severne geografske širine, u središtu srpskog dela regije Banat, na obalama reka Begej i Tisa. Nadmorska visina Zrenjanina je 80 metara, a na teritoriji grada kreće se u rasponu od 77 - 97 metara. Zrenjanin je najveći grad srpskog dela Banata i njegov je politički, privredni, kulturni i sportski centar. Zrenjanin je, po površini teritorije koja mu administrativno pripada (1326 km2), najveći grad u Autonomnoj pokrajini Vojvodini i drugi u Republici Srbiji, i u njemu živi više od 20 nacija. Razvija se s tradicijom dugom gotovo sedam vekova, jer se kao naselje pod imenom Bečkerek po prvi put u istorijskim spisima pominje još 1326. godine. Godine 2007. proglašen je za Grad budućnosti, a 2008. ga je Svetska banka rangirala na prvo mesto među gradovima u Srbiji u pogledu ukupno oranizovanog poslovnog ambijenta. Za samo dve godine Zrenjanin je sklopio više od 20 ugovora o "grinfild" investicijama sa stranim i domaćim kompanijama, u vrednosti većoj od 400 miliona evra. Na obodu grada niču nove industrijske zone, a iz Zrenjanina put Evrope i sveta odlaze proizvodi tekstilne, mašinske, prehrambene, hemijske, elektro, farmaceutske i drugih industrija... Na raskršću značajnih kopnenih i vodenih puteva, udaljen 50 kilometara od Novog Sada, 75 od Beograda i 50 od granice sa Evropskom unijom (Rumunija), Zrenjanin je danas otvoren grad, spreman za prihvatanje novih ideja, načina poslovnog razmišljanja ili razvoja novih tehnologija. Zrenjanin je i grad tradicionalnog gostoprimstva i mogućnosti za prijatan odmor u svom okruženju. U Zrenjaninu živi 80 000 stanovnika, dok prema poslednjem popisu iz 2022. celo gradsko područje Zrenjanina broji 106 562 stanovnika.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?