Priština

Priština - administrativni centar Kosova i Metohije kao i najveći grad u ovom okrugu, Priština je smeštena u neposrednoj blizini Goljak planine, na severoistoku Kosova. U Prištini, blizu Slatine i u podnožju Goleš planine smešten je međunarodni aerodrom grada kao i njihov univerzitet.

Kao najveći i najnaseljeniji grad u regionu, Priština je sedište brojnih narodnih i internacionalnih kompanija koje posluju u pokrajini a samim tim predstavlja i ekonomsko jezgro regiona. Tuda prolaze sve najveće i najvažnije železnice i glavni putevi, povezujući ovaj grad sa ostatkom zemlje i severnu oblast regiona za jug i zapad sa istokom.

U Prištini se nalazi dvadeset-jedan od ukupno 426 zakonom zaštićenih spomenika istorije na Kosovu i Metohiji. Godine 1945. započeta je sveobuhvatna modernizacija grada od strane jugoslovenskih vlasti koja je imala za cilj da poruši sve što je zastarelo i izgradi novo, tako da je usled tih napora došlo do brojnih i značajnih izmena u svim aspektima grada, od strukture samih građevina pa do njihove okoline i funkcije. Međutim i pored toga ipak su očuvani mnogi spomenici poput četiri džamija i renovirane pravoslavne crkve.

Tu su i brojne druge značajne znamenitosti poput javne fontane, turskog kupatila, brojnih tradicionalnih kuća, tornja sa stolom, muzeja Kosova i Metohije i niza drugih.

Ove i mnoge druge znamenitosti i istorijski spomenici danas oslikavaju kulturni i istorijski karakter grada kao i njegov put kroz brojna osvajanja od strane različitih imperija i svetskih sila poput Vizantije, Rimskog carstva, Osmanlija, Austro-Ugarske itd.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?