Zapadnobački okrug

Zapadnobački okrug se nalazi u severnom delu Republike. Obuhvata opštine:

1. Opština Sombor
2. Opština Apatin
3. Opština Odžaci
4. Opština Kula

Ukupno ima 156.003 stanovnika po popisu iz 2022.

Sedište okruga je grad Sombor. Sombor je grad bogate kulturne tradicije:

- Rimokatolička crkva i Franjevački samostan iz XVIII veka,
- Zgrada Županije s početka XIX veka,

Ikonostasi Velike i Male pravoslavne crkve i Srpska pravoslavna crkva u Staparu su zaštićeni spomenici, dokazi duge istorije ovog grada.

Opština Sombor danas raspolaže sa 100.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega je oko 97.000 hektara obradivih površina. Pored ratarske, veliki značaj ima i stočarska proizvodnja.

Prema nacionalnoj strukturi stanovništva u Regionu složno i ravnopravno žive: Srbi, Mađari, Hrvati, Crnogorci, Rusini, Ukrajinci, Poljaci, Nemci, Albanci, Turci, Česi, Slovaci itd.

Adresa okružnog mesta je:
25 000 Sombor, Trg Cara Uroša 1
tel/ fax: 025/22-950, 26-361

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?