Orahovac

Orahovac - smešten u jugozapadnoj oblasti Kosova i Metohije, ovaj grad je takođe i centar opštine istog naziva.

Prvi pisani podaci o ovom gradu potiču iz 1348. godine, kada se Orahovac pominje u povelji srpskog kralja i cara Stefana Dušana. Orahovac je priložen manastiru Hilandaru 1405. godine.

Postoji i crkveni zapis koji navodi da su Arnauti opljačkali "oraovačku crkvu" 6. aprila 1898. godine. Ovo nedelo je prijavljeno carskim i crkvenim vlastima i izdata je nagrada od 2 turske lire bilo kome ko vrati ukradene crkvine predmete.

Po predanju, u toku naredne dve godine sve je pošlo naopako za nesuđene kradljivce - jedan od njih je poginuo, drugi je umno poremetio a treći se razboleo. Brat ubijenog kradljivca Arnautina pokušao je da u tajnosti vrati ukradeno, pa je putem posrednika stupio u dogovor da svešteniku vrati ukradeno u zamenu za pet para vunenih čarapa. Međutim kada je došao trenutak primopredaje, ipak nije vratio sve što je uzeto - kod njega je bila samo jedina plaštanica iz hrama, dok su lopovi već bili pretopili srebrni krst.

U centru grada stoji crkva Uspenja Sv. Bogorodice i trg ispred nje. Sagrađena je na ostacima i temeljima prethodnog hrama.

Od drugih značajnih spomenika, u vinogradištu na mestu Dubljane očuvani su ostaci male crkve i par starih srpskih grobova sa spomenicima, dok se u samoj varoši nalazi konak manastira Pećke patrijaršije koji je izgrađen 1848. godine.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?