Leposavić

Leposavić - smešten u severnoj oblasti Kosova i Metohije, ovaj grad je takođe i centar opštine istog naziva. Grad je dobio ime po zaseoku istog naziva iz koga su navodno pristigli starosedeoci. Zaseok je smešten u blizini Andrijevice. Po predanju u pitanju je bila jedna porodica koja se u begu od Turaka ovde doselila a potom i podelila na četiri porodice: Radosavljević, Nedeljković, Jevremović i Milojević. Posle toga Milojevići su ostali u Leposaviću dok su ostale tri porodice nastavile da nasele Ulije. Kasnije su pristigli Đokovići i Vasići, dok su se Milanovići naselili oko Leposavske reke.

Ostaci i tragovi stare grobljanske crkve smešteni su iznad Leposavića na severnoj strani. Sazidana od tesanika krečnjaka sa metar-visokim zidovima, crkva je bila posvećena Uspenju Sv. Bogorodice.

Postojala je i druga crkva koja je bila posvećena prazniku Cveti koji slavi Hristov ulazak u Jerusalim. Za vreme Drugog svetskog rata ruševine ove crkve poslužile su kao osnova za bunker koji su sagradili Rusi-belogardejci i Nemci.

Nova crkva u Leposaviću je izgrađena 1935. godine na temelju prethodne crkve. Ta nova crkva poznata je u narodu kao crkva Veliki petak i posvećena je Raspeću Hristovom. U centru grada takođe je sazidan i hram Sv. Vasiliju Ostroškom i Tvrdoškom 2000. godine. 1957. godine sagrađena je prva stambena zgrada u društvenom vlasništvu koja je imala ukupno pet stanova. Kada je reč o institucijama, prve koje su izgrađene u Leposaviću bile su zgrada skupštine opštine, milicije, opštinskog suda i pošte. Od 1961. pa do modernih dana mnoga preduzeća su osnovana u Leposaviću.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?