Prolom Banja

Prolom Banja se nalazi na jugu Srbije, na šumovitim padinama planine Radan. Poznata je pre svega po svojoj prirodnoj Prolom vodi, koja pripada retkoj grupi voda visokih balneoloških vrednosti. Na lokalnu klimu utiče to što su oko naselja šumovite planine prosečne visine oko 1.000 m. Klima je umereno kontinentalna sa osobinama subalpske. Leta su umereno topla sa manje padavina i svežim noćima. Zime su duge i hladne sa dosta snega. U naselju Prolom živi oko 200 stanovnika.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?