Rodbinski nazivi

U srpskom jeziku imena za neke malo obskurnije rodbinske odnose ponekad umeju da zbune i one koji su ga čitavog života govorili, pa čak i stručnjake isti.

Pokušaćemo da bacimo malo svetla na njih a kao i u svemu drugome i ovde je najbolje početi – od početka:

 • Otac i majka: detetovi roditelji
 • Očuh i maćeha: supružnik ili supruga roditelja koji nisu u krvnom srodstvu sa detetom
 • Sin i kćer: deca roditelja
 • Pastorak i pastorka: deca supružnika sa kojom niste u krvnom srodstvu
 • Brat i sestra: muško i žensko dete istih roditelja
 • Polu-brat i polu-sestra: muško i žensko dete sa kojim imate zajedničkog jednog roditelja

To je bilo lako, ali kada je reč o generacijama – mlađim kako i starijim – stvari postaju malo smešne. (videćete na šta mislimo).
Da počnemo sa nečim jednostavnijim – pokoljenjima potomaka. Nazivi za njih su manje neobični nego oni za pretke ali zbog toga nekako i manje fantastični.
Idu ovako: unuci, praunuci, čukununuci a svi posle njih su... Bele pčele. U redu, dobro – malo su fantastični.
A sada ono najbolje: naši preci. Idemo kao i do sada – od normalnog ka čudnom.

 • Baka i Deka (ili baba i deda): to nam je poznato – roditelji vaših roditelja
 • Prabaka i Pradeka (ili prababa i pradeda): ovo su roditelji vaših baka i deka
 • Čukunbaka i Čukundeka (ili čukunbaba i čukundeda: ovo su roditelji vaših prabaka i pradeka.

(sad se spremite da stvari postanu...čudne)

 • Navrbaka i Navrdeka (ili navrbaba i navrdeda): roditelji vaših čukunbaka i čukundeka. Možda ste i čuli za njih? Bez brige, imamo mi još...
 • Kurđel i kurđela: A sada? Ovo su roditelji vaših navrbaka i navrdeka. Idemo dalje!
 • Kurlebala i kurlebalo: roditelji vaših Kurđela i...Kurđeli? Padeži počinju da se bune. Ali idemo dalje!
 • Sukurdol i sukurdola: koliko li bi nam trebalo ovih da stignemo do kamenog doba? Ovo su roditelji vaših kurlebala i kurlebalo...kurlebaloa. Gde ste krenuli – ima još!
 • Sudepača i sudepač: roditelji vaših sukurdola i sukurdoli. Ipak, moramo da idemo dublje...
 • Pardupan i pardupana: časna izviđačka – ne izmišljamo ovo. Ovo su roditelji vaših sudepača i sudepači.
 • Ožimikura i ožimikurka: da li je ovo uopšte i dalje srpski jezik? Ovo su roditelji vaših pardupana i pardupani.
 • Kurajber i kurajbera: u suštini...šta reći? Samo se divite nazivu za roditelje vaših ožimikura i ožimikurki.
 • Sajkatava i sajkatavka: roditelji vaših kurajbera i kurajberki.

I za kraj ono najbolje:

 • Beli orao i bela pčela: ne znam ni šta da kažem osim da obožavam što ovo postoji. Ovo su roditelji vaših sajkatava i sajkatavki. Ovde se negde krije šala o ptičicama i pčelicama...

A sada – bračni odnosi.

 • Svekrva je majka vašeg muža.
 • Svekar je otac vašeg muža.
 • Tast (poznat i kao Punac) je otac vaše supruge.
 • Tašta (Punica) je majka vaše supruge.
 • Zet je suprug vaše kćeri ili sestre.
 • Snaja je supruga vašeg sina, unuka ili brata.
 • Šurnjaja je supruga brata vaše supruge.
 • Šurak (ili šurijak) je brat vaše supruge.
 • Pašenog (ili pašenac, badžo, svak) je muž sestre vaše supruge.
 • Svastika je sestra vaše supruge.
 • Svastić i svastičina su deca sestre vaše supruge.
 • Dever je brat vašeg muža.
 • Zaova je sestra vašeg muža.
 • Svojak je muž vaše zaove.
 • Jetrva je supruga brata vašeg muža.
 • Prija je majka muža vaše kćeri ili obrnuto (majka supruge vašeg sina).
 • Prijatelj je otac muža vaše kćeri ili obrnuto (otac supruge vašeg sina).

I za kraj imamo rođačke odnose:

 • Stric i strina: stric je brat vašeg oca, a strina je njegova supruga koja nije u krvnom srodstvu s vama. Mislim...možda i može da bude, ali tu onda nešto nije u redu.
 • Ujak i ujna: ujak je brat vaše majke a ujna njegova supruga koja nije u krvnom srodstvu sa vama.
 • Tetka i teča: tetka je sestra vašeg oca ili majke, a teča je njen suprug koji nije u krvnom srodstvu sa vama.
 • Sinovac i sinovka/sinovica (takođe poznati i kao bratanac/bratanica ili bratić/bratičina): sin jednog brata ili sestre drugom bratu ili sestri.
 • Nećak ili nećaka: deca vašeg brata.
 • Sestrić i sestričina: deca vaše sestre.
 • Bratić (bratučed): sin vašeg strica ili tetke.
 • Stričević/stričevina: naziv za rodbinski odnos deteta jednog brata detetu drugog.
 • Rođaković i rođakovićka su deca vašeg rođaka ili rođake.