• Početna
 • O Srbiji
 • Okruzi
 • Info kutak
 • Magazin
 • Reference
 • Kontakt
 • Rodbinski nazivi

  U srpskom jeziku imena za neke malo obskurnije rodbinske odnose ponekad umeju da zbune i one koji su ga čitavog života govorili, pa čak i stručnjake isti.

  Pokušaćemo da bacimo malo svetla na njih a kao i u svemu drugome i ovde je najbolje početi – od početka:

  • Otac i majka: detetovi roditelji
  • Očuh i maćeha: supružnik ili supruga roditelja koji nisu u krvnom srodstvu sa detetom
  • Sin i kćer: deca roditelja
  • Pastorak i pastorka: deca supružnika sa kojom niste u krvnom srodstvu
  • Brat i sestra: muško i žensko dete istih roditelja
  • Polu-brat i polu-sestra: muško i žensko dete sa kojim imate zajedničkog jednog roditelja

  To je bilo lako, ali kada je reč o generacijama – mlađim kako i starijim – stvari postaju malo smešne. (videćete na šta mislimo).
  Da počnemo sa nečim jednostavnijim – pokoljenjima potomaka. Nazivi za njih su manje neobični nego oni za pretke ali zbog toga nekako i manje fantastični.
  Idu ovako: unuci, praunuci, čukununuci a svi posle njih su... Bele pčele. U redu, dobro – malo su fantastični.
  A sada ono najbolje: naši preci. Idemo kao i do sada – od normalnog ka čudnom.

  • Baka i Deka (ili baba i deda): to nam je poznato – roditelji vaših roditelja
  • Prabaka i Pradeka (ili prababa i pradeda): ovo su roditelji vaših baka i deka
  • Čukunbaka i Čukundeka (ili čukunbaba i čukundeda: ovo su roditelji vaših prabaka i pradeka.

  (sad se spremite da stvari postanu...čudne)

  • Navrbaka i Navrdeka (ili navrbaba i navrdeda): roditelji vaših čukunbaka i čukundeka. Možda ste i čuli za njih? Bez brige, imamo mi još...
  • Kurđel i kurđela: A sada? Ovo su roditelji vaših navrbaka i navrdeka. Idemo dalje!
  • Kurlebala i kurlebalo: roditelji vaših Kurđela i...Kurđeli? Padeži počinju da se bune. Ali idemo dalje!
  • Sukurdol i sukurdola: koliko li bi nam trebalo ovih da stignemo do kamenog doba? Ovo su roditelji vaših kurlebala i kurlebalo...kurlebaloa. Gde ste krenuli – ima još!
  • Sudepača i sudepač: roditelji vaših sukurdola i sukurdoli. Ipak, moramo da idemo dublje...
  • Pardupan i pardupana: časna izviđačka – ne izmišljamo ovo. Ovo su roditelji vaših sudepača i sudepači.
  • Ožimikura i ožimikurka: da li je ovo uopšte i dalje srpski jezik? Ovo su roditelji vaših pardupana i pardupani.
  • Kurajber i kurajbera: u suštini...šta reći? Samo se divite nazivu za roditelje vaših ožimikura i ožimikurki.
  • Sajkatava i sajkatavka: roditelji vaših kurajbera i kurajberki.

  I za kraj ono najbolje:

  • Beli orao i bela pčela: ne znam ni šta da kažem osim da obožavam što ovo postoji. Ovo su roditelji vaših sajkatava i sajkatavki. Ovde se negde krije šala o ptičicama i pčelicama...

  A sada – bračni odnosi.

  • Svekrva je majka vašeg muža.
  • Svekar je otac vašeg muža.
  • Tast (poznat i kao Punac) je otac vaše supruge.
  • Tašta (Punica) je majka vaše supruge.
  • Zet je suprug vaše kćeri ili sestre.
  • Snaja je supruga vašeg sina, unuka ili brata.
  • Šurnjaja je supruga brata vaše supruge.
  • Šurak (ili šurijak) je brat vaše supruge.
  • Pašenog (ili pašenac, badžo, svak) je muž sestre vaše supruge.
  • Svastika je sestra vaše supruge.
  • Svastić i svastičina su deca sestre vaše supruge.
  • Dever je brat vašeg muža.
  • Zaova je sestra vašeg muža.
  • Svojak je muž vaše zaove.
  • Jetrva je supruga brata vašeg muža.
  • Prija je majka muža vaše kćeri ili obrnuto (majka supruge vašeg sina).
  • Prijatelj je otac muža vaše kćeri ili obrnuto (otac supruge vašeg sina).

  I za kraj imamo rođačke odnose:

  • Stric i strina: stric je brat vašeg oca, a strina je njegova supruga koja nije u krvnom srodstvu s vama. Mislim...možda i može da bude, ali tu onda nešto nije u redu.
  • Ujak i ujna: ujak je brat vaše majke a ujna njegova supruga koja nije u krvnom srodstvu sa vama.
  • Tetka i teča: tetka je sestra vašeg oca ili majke, a teča je njen suprug koji nije u krvnom srodstvu sa vama.
  • Sinovac i sinovka/sinovica (takođe poznati i kao bratanac/bratanica ili bratić/bratičina): sin jednog brata ili sestre drugom bratu ili sestri.
  • Nećak ili nećaka: deca vašeg brata.
  • Sestrić i sestričina: deca vaše sestre.
  • Bratić (bratučed): sin vašeg strica ili tetke.
  • Stričević/stričevina: naziv za rodbinski odnos deteta jednog brata detetu drugog.
  • Rođaković i rođakovićka su deca vašeg rođaka ili rođake.