Senta

Opština Senta nalazi se u Srbiji, u severnom delu Autonomne Pokrajine Vojvodine, 42 km južno od srpsko-mađarske granice, na desnoj obali reke Tise. Najsevernija tačka opštine se nalazi na 45º 47’ severne širine. Granica grada se nalazi između 19º 50’ i 20o 08’ istočne dužine. Površina opštine Senta iznosi 283.5 km2 . U pravcu sever-jug najviše je široka 13 km, a u pravcu istok-zapad najveća dužina je 28,5 km. Opštini Senta administrativno pripadaju još četiri naselja seoskog tipa: Gornji Breg, Bogaraš, Tornjoš i Kevi. Vangradska teritorija i teritorija naselja su podeljena na reone: grad ima 8 reona, Gornji Breg 6, Bogaraš 4, Tornjoš 6 i Kevi 6 reona. Prema popisu stanovništva iz 2022. godine, opština Senta ima 18 113 stanovnika (Gornji Breg 1926, Bogaraš 724, Tornjoš 1766, Kevi 887 stanovnika), dok u naselju Senta živi 20 302 stanovnika. 81% stanovnika opštine su Mađari, 9% Srbi, dok je 10% ostale nacionalnosti.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?