Melenci

Melenci su naselje grada Zrenjanina u Srednjobanatskom okrugu. Prosečna nadmorska visina je 82 m, sa najvišom tačkom Debelom Umkom (86 m) i najnižom tačkom Barnićevom Doljom (79 m). Površina sela je 16.511 hektara, te ono pripada jednom od najvećih u Srbiji. Melence su formirali u prvoj polovini 18. veka od vojske oslobođeni graničari Pomoriške vojne granice. Naselje je dobilo ime prema već postojećem toponimu - pustari Melence, koji se prvi put pominje na karti Banata iz 1723-1725. godine. Na karti je, na južnoj obali Rusande, ucrtan znak poštanske stanice. Najverovatnije, naselje je osnovano posle 1739. godine, odnosno posle Beogradskog mira. U naselju Melenci živi 6 200 stanovnika.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?