Lazarevac

Lazarevac leži u živopisnom delu Šumadijske Kolubare, u neposrednoj blizini reke Kolubare, na nadmorskoj visini 157m. Šumadijska Kolubara nagnuta je prema reci Kolubari, po kojoj je i dobila svoje ime. Severozapadna strana kolubarske ravni, na kojoj leži Lazarevac, je ravničarska, a jugoistočna je brdovita i pretežno voćarska. Teritorija ove komune obuhvata ovaj deo naše zemlje koji je izgrađen od različitih stena, kako u pogledu geološke starosti i načina pojavljivanja tako i u pogledu njihovog topografskog i hemijskog sastava. U geološki najstarije stene ove komune ubrajaju se paleozojski kristalni skrinjci, zatim trijaski i kredni krečnjaci, peščari i laporci. O dosta burnoj geološkoj prošlosti ove okoline svedoči velika masa izlučenih vulkanskih stena dacita i andezita u Rudovcima i Baroševcu. U naselju Lazarevac živi oko 24 000 stanovnika, dok prema poslednjem popisu iz 2022 opština Lazarevac broji nešto više od 179 368 stanovnika. 

 

 

 

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?