Zaječarski okrug

Zaječarski okrug se nalazi u istočnom delu Republike. Obuhvata opštine:

1. Opština Boljevac
2. Opština Knjaževac
3. Opština Zaječar
4. Opština Sokobanja

Ukupno ima 97.778 stanovnika po popisu iz 2022. Sedište okruga je grad Zaječar.

Felix Romuliana (Galerijeva palata) u Gamzigradu, bila je prestonica rimskog imperatora Gaja Galeria Valerija Maksimilijana, s kraja III i početkom IV veka. Gamzigrad se na osnovu otkrivenog materijala svrstava u red najreprezentativnijih rimskih gradova na Balkanu. Tu je pronađena brojna istorijska građa (nakit, novac, alatke, oružje) kao svedočanstvo o velikoj civilizaciji na ovim prostorima.

Privredni razvoj zaječarske opštine kretao se od zanatske i poluindustrijske prerade poljoprivrednih proizvoda i eksploatacije ugljenog bogatstva (Trikotaža, Fabrika kože, Parna pivara, Rudnik kvarcnog peska, Rudnici uglja), fabrika modernih kapaciteta i visoke produktivnosti rada.

Adresa okružnog mesta je:
19 000 Zaječar, Generala Ganbeta 44
tel/fax: 019/21-587, 421-626, 21-587

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?