Subotica

Subotica se u pisanim dokumentima prvi put spominje 7.maja 1391. godine, ali sigurno da je mesto starije. Utvrđeno je da su ljudi na ovom prostoru živeli još pre 3000 godina. Sudbinu Subotice bitno je određivao položaj na putu između Evrope i Azije, a istorijski na granici dve sukobljene sile: Ugarske i Turske. U čestim i velikim seobama u ovu vojnu krajinu došli su mnogi narodi: Srbi, Mađari, Nemci, Slovaci, Jevreji, Bunjevci, Grci...Često su se menjali gospodari kao i imena grada. Od prvog – Zabatka 1391.-promenjeno je više od dvesta naziva, ali su najkarakterističnija imena Szent-Maria, Maria-Theresiopolis, Maria Theresienstadt, Szabadka i Subotica. Grad Subotica nalazi se na severu Republike Srbije, uz granicu sa Republikom Mađardskom, na 46 05’ 55’’ severne geografske širine i 19 39’ 47’’ istočne geografske dužine. Prosečna nadmorska visina Subotice je 114m, 40m iznad nivoa Tise kod Kanjiže o 32m iznad nivoa Dunava kod Baje. Pored Subotice prolazi međunarodni put E-75. Do graničnog prelaza Kelebija ima 10km, a do Horgoša 30 km. Severno od grada je plodna peščara s vinogradima i voćnjacima, a južno zemlja oranica. Subotica ima 101 000 stanovnika, dok celo područje prema poslednjem popisu iz 2022. Subotice broji 124 679 stanovnika.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?