Smederevska Palanka

Opština Smederevska Palanka nalazi se oko 70 kilometara jugoistično od Beograda, na 44.stepenu i 23. minutu severne geografske širine, i 20. stepenu i 54 minutu istočne geografske dužine. Područje opštine ima ravničarsko-brežuljkasti karakter, sa nadmorskom visinom od 95 do 297 metara. Grad i okolina nalaze se u umereno-kontinentalnom klimatskom pojasu, u relativno blagom podneblju, u kome se jasno razlikuju četiri godišnja doba. Na području opštine Smederevska Palanka danas živi oko 55 000 stanovnika, dok u samom mestu Smederevska Palanka živi oko 23 000 stanovnika. Porast broja stanovnika beleži se od 1895. kada je ovde živelo blizu 35 hiljada ljudi. U toku poslednje decenije dvadesetog veka, doduše, bilo je manjih migracija stanovništva, ali se današnji broj stanovnika uglavnom održava, još od 1970. godine.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?