Kuršumlija

Kuršumlija je gradsko naselje u opštini Kuršumlija u Topličkom okrugu. Opština Kuršumlija nalazi se na jugu Srbije, blizu administrativne linije sa Kosmetom, veličine 952 kvadratnih kilometara. Njena teritorija smeštena je u centralnom i gornjem toku reke Toplice, u slivovima njenih pritoka Kosanice i Banjske. Administrativni i kulturni centar opštine je grad Kuršumlija, jedan od retkih gradova u Evropi koji se prostire na tri reke, Toplica, Kosanica i Banjska reka. U doba Rimljana Kuršumlija se nazivala Ad Fines, što znači „na kraju“ jer je bila na granici dve provincije, Dalmacije i Gornje Mezije. Bila je u to vreme jedna od važnih stanica na poznatom rimskom putu Niš-Lješ. U naselju Kuršumlija živi 13 300 stanovnika, a cela opština Kuršumlija broji 20 000 stanovnika.