» Kosovska Kamenica

» Novo Brdo

» Gnjilane

» Vitina

 
 

Kosovskopomoravski okrug

Kosovskopomoravski okrug se nalazi u južnom delu Republike.
Obuhvata opštine:

1. Opština Kosovska Kamenica
2. Opština Novo Brdo
3. Opština Gnjilane
4. Opština Vitina

Ima ukupno 217.726 stanovnika.

Sedište je u gradu Gnjilanu.

Gnjilane se prvi put pominje u XIV veku. U neposrednoj okolini se nalazi Banja Klokot sa nekoliko termalnih izvora koji se smatraju vrlo lekovitim.

Gnjilane ima tekstilnu industriju, fabriku duvana, radijatora i klima uređaja. Ovaj region je bogat rudama magnezita i bentonita.