Vlasotince

Vlasotince je grad i sedište opštine Vlasotince u Jablaničkom okrugu. Po turskim izvorima 1516. godine bilo je kulturno i poljoprivredno sedište. Naselje se pominje pod turskim nazivom „Vlašotinac“ i u sastavu je Sofijskog sandžaka. 1879. godine u Vlasotincu je bilo 519 kuća i oko 2626 stanovnika. Po zakonu od 14. maja 1878. godine pripadalo je Vlasinskom srezu. Godine 1879. je umesto Vlasinskog stvoren Vlasotinački srez. Generalno posmatrano opština Vlasotince ima brdsko-planinski karakter (sa razvijenim  i razuđenim reljefom), koji čini preko 80% njene teritorije.  Najniža tačka je na 230 m nadmorske visine na ušću Vlasine u Južnu Moravu, a najviši vrh Raskrsje na 1.433 m. U morfološkom pogledu izdvajaju se dve celine dolinsko-kotlinska (najplodiniji deo opštine) i brdsko-planinska. Klima opštine Vlasotince  je umereno – kontinentalna sa župskom varijantom u ravničarskom – brežuljkastom delu do 500m nadmorske visine. Opština Vlasotince raspolaže raznovrsnim prirodnim resursima. U naselju Vlasotince živi 16 000 stanovnika, dok cela opština Vlasotince broji oko 30 000 stanovnika.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?