Rasinski okrug

Rasinski okrug se nalazi u centralnom delu Republike. Obuhvata opštine:

1. Opština Varvarin
2. Opština Trstenik
3. Opština Ćićevac
4. Opština Kruševac
5. Opština Aleksandrovac
6. Opština Brus

Ima ukupno 208.756 stanovnika po popisu iz 2022, sedište okruga je u gradu Kruševcu.

U Kruševcu i okolini postoji više kulturno - istorijskih spomenika: Lazarev grad, sa ostacima srednjovekovnog utvrđenja i crkvom Lazaricom, epski je objekat u srpskom predanju. Crkva Lazarica posvećena Sv. Stefanu prototip je moravske škole, a sagrađena je 1376. godine povodom rođenja Lazarevog sina Stefana.

Donžon kula, vojno utvrđenje srednjovekovnog grada, svedočenje je o velikoj kulturnoj i istorijskoj baštini srpskog naroda.

Manastir Ljubostinju je osnovala knjeginja Milica, Lazareva žena, krajem XIV i početkom XV veka, posle Kosovskog boja kada je odlučila da se povuče kao vladarka i okupi udovice srpske vlastele poginule na Kosovu. Ljubostinja je od prvog dana imala kulturnu ulogu. Ovde su dovođeni istaknuti letopisci, prepisivači, majstori ukrasnih knjiga i slikari.

Adresa okružnog mesta je:
37 000 Kruševac, Pana Đukića 1
tel/fax: 037/29-795, 39-962

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?