• Početna
 • O Srbiji
 • Okruzi
 • Info kutak
 • Magazin
 • Reference
 • Kontakt
 • O Srbiji

  Položaj

  Srbija se nalazi u centralnom delu Balkanskog poluostrva, na najvažnijim putnim pravcima koji povezuju Evropu i Aziju i zauzima površinu od 88.361 kvadratna kilometra.
  Dužina granica je 2.397 km.

  Na istoku graniči se sa Bugarskom, na severoistoku sa Rumunijom, na severu sa Madjarskom, na zapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, na jugozapadu sa Crnom Gorom, a na jugu sa Albanijom i Makedonijom.

  Srbija je raskrsnica Evrope i geopolitički važna teritorija. Medjunarodni putevi i železnicke pruge, koji prolaze dolinama njenih reka, čine najkraću vezu izmedu zapadne i centralne Evrope, s jedne, i Bliskog istoka, Azije i Afrike, s druge strane.

  Srbija se nalazi u CET - srednjeevropskoj vremenskoj zoni (GMT+1 sat). Letnje računanje vremena je od kraja marta do kraja oktobra.

  Auto karta Srbije

  Reljef

  Severni deo Srbije, Vojvodina, pretežno je ravničarski, dok su centralni i južni delovi brdoviti i planinski.
  Visinu od preko 2.000 metara dostiže 15 planinskih vrhova, od kojih je najviši Djeravica na Prokletijama (2.656 m).
  Reke Srbije pripadaju basenima Crnog, Jadranskog i Egejskog mora.
  Tri su plovne: Dunav, Sava i Tisa.
  Najduža reka je Dunav, koji kroz Srbiju teče 588 km, od svojih 2.857 km ukupnog toka.
  Obradiva površina: 55%
  Površina pod šumom: 27%

  Klima

  Srbija ima umereno kontinentalnu klimu, sa postepenim prelazom izmedju četiri godišnja doba. Leta su topla, a zime hladne i sa snegom.

  Stanovništvo

  Srbija ima 7.565.761 stanovnika po popisu iz 2011.godine (bez podataka sa Kosova i Metohije).
  Srbi čine 83,32% stanovništva, Mađari 3,53%, Romi 2,05%, Bošnjaci 2,02%, zatim slede Hrvati, Slovaci, Rumuni i ostali.
  Stanovništvo je najvećim delom pravoslavno-hrišćanske veroispovesti, medjutim postoje i druge verske zajednice: Islamska, Katolička, Protestantska, Jevrejska i druge.

  Najveći gradovi su:

  Svi telefonski pozivni brojevi u Srbiji

  Jezik i pismo

  U Srbiji je u upotrebi srpski jezik ekavskog i ijekavskog izgovora. On pripada grupi južnoslovenskih jezika i najveću sličnost ima sa hrvatskim jezikom. Veliki broj reči ima strano poreklo najviše tursko i nemačko, a danas sve više i englesko. Srpski jezik koristi 30 glasova koji se mogu zapisati ćirilicom ili latinicom. Ono što ga čini jedinstvenim u odnosu na druge jezike je jednostavno pravilo po kojem se piše i čita: za svaki glas po jedno slovo i obrnuto. Uglavnom ćete sretati latinično pismo, ali su imena ulica, informacije na železničkoj i autobuskoj stanici, i u pošti ispisane ćirilicom. Zato bi strancima bilo od velike koristi da nauče makar velika ćirilična slova. Većina mladih govori engleski jezik, nešto manje nemački, francuski i ruski, ali zato su sve popularniji španski i italijanski jezik.

  Prirodna bogatstva

  Nafta, gas, ugalj, antimon, bakar, olovo, cink, nikal, zlato, pirit, hrom, hidroenergetski potencijal.

  Granice

  Granica na istoku sa Bugarskom, na severoistoku sa Rumunijom, na severu sa Madjarskom, na zapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, a na jugu sa Albanijom, Makedonijom i Crnom Gorom.

  Nacionalna Himna:

  Bože pravde

  Nacionalna Zastava:

  Zastava Srbije

  Neradni praznici:

  • 1. i 2. januar – Nova godina
  • 7. januar – prvi dan pravoslavnog Božića
  • 15. i 16. februar – Dan državnosti Srbije
  • 01. i 02. maj – Praznik rada
  • 24. maj – Dan Ćirila i Metodija
  • Pravoslavni Uskrs – od Velikog petka do drugog dana Uskrsa
  • 11. novembar - Dan primirja u Prvom svetskom ratu
  • Neradnim prazničnim danima rade samo dežurne prodavnice i institucije.
  • Zavisno od veroispovesti građani imaju pravo na neradne dane za svoje verske praznike.
  Važno:

  Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije – „padne“ u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

  Radni praznici

  • 27. januar (Sveti Sava) - Dan duhovnosti
  • 22. april - Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma u Drugom svetskom ratu
  • 9. maj - Dan pobede
  • 28. jun - Vidovdan
  • 21. oktobar - Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu