Prizrenski okrug

Prizrenski okrug se nalazi u južnom delu Republike Srbije. Obuhvata opštine:

1. Opština Suva Reka
2. Opština Orahovac
3. Opština Prizren
4. Opština Gora

Ima ukupno 376.085 stanovnika.

Sedište okruga je u gradu Prizrenu.

U sastavu Prizrenskog okruga se nalaze župe: Sredačka Župa, Sirinićka Župa, Gora, Opolje i Prizrenski Podgor.

Crkvu Bogorodicu Ljevišku, u Prizrenu, podigao je 1307. godine, kao svoju prvu zadudžbinu, kralj Milutin, zajedno sa arhiepiskopom Savom III. Ostale crkve u okolini Prizrena su: Crkva Svetog Spasa iz 1348. godine, Crkva Svetog Nikole iz 1332. godine, Crkva Kraljevića Marka iz 1371. godine., Saborna crkva Svetog Đorđa iz druge polovine XIX veka.

U XVI i XVII veku, za vreme turske okupacije, u Prizrenu i okolini niču džamije, hamami i medrese.

Bajrakli Gazi Mehmed - pašina džamija predstavlja najstariji spomenik islamske umetnosti u Prizrenu. Sagrađena je 1561. godine, a u njoj se i danas čuvaju knjige na arapskom i turskom jeziku, kao na primer Koran iz 1312. godine.

Stanovništvo ovog regiona uglavnom se bavi poljoprivredom, a razvijena je i prehrambena, tekstilna, farmaceutska i metalna grana industrije.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?