Muslimanski kalendar

Islamska vera jedna je od tri abrahamske vere (pored Hrišćanstva i Judaizma) i druga po redu najveća religija na svetu. Reč „Islam“ u prevodu znači „podređenje slobodne volje Bogu“. Vernici ove religije veruju da je Islam otkriven pre 1400 godina u Meki u Arabiji. Po Islamskom verovanju, Islam je oduvek postojao ali iz praktičnih razloga za njegov početak određeno je to vreme Muhamedove seobe. U Islamskoj religiji bog se zove Alah, a Muhamed, Isus, Mojsije i Abraham su Njegovi proroci koje je poslao među ljude da ih nauče kako da žive po Njegovim zakonima. Glavni sveti dokument Islamske vere su Kuran i Suna.

Islamski verski praznici vezani su mahom za pet stubova Islama. Ti stubovi su objava vere u Islam, molitva pet puta na dan, darivanje siromašnima, post i makar jedno hodočašće u Meku tokom života svakog vernika. Za razliku od drugih religija, Islam nema mnogo velikih praznika. U Islamskoj religiji postoje samo dva festivalska praznika, to su Eid ul Fitr i Eid ul Adha, s tim što se takođe obeležava i nekoliko drugih značajnih dana za Islamsku veru. Novi praznici se gotovo nikada ne dodaju niti slave jer se veruje da bi to značilo da Islamska vera nije bila kompletna kada ju je Alah otkrio proroku Muhamedu.
Mesec posta, Ramazan, smatra se u celini blagoslovenim, jer kod svih muslimana zavlada posebno praznično raspoloženje, koje kulminira Ramazan-Bajramom kao svečanom završnicom velikog posta. U tom ...
Na Kurban-Bajram se donosi simbolična žrtva, tj. kolje se ovca ili ovan, odnosno goveče. Meso se po pravilu deli rodbini i siromašnima, a manji deo se ostavlja porodici. Slika preuzeta sa wisgo ...
Muslimanska (hidžretska) nova godina počinje prvog dana prvog meseca muharema hidžretske godine. Računa se od 16. jula 622. godine. Hidžretskom novom godinom se obeležava preseljenje poslanika Muh ...
Dvanaesti dan meseca rebiul-evela hidžretske godine, odnosno 20. aprila 571. godine. Tada je rođen Božiji poslanik i taj praznik se praznuje povodom njegovog rođendana. Mevludi se pripremaju i pov ...