Nova hidžretska (muslimanska) godina

Muslimanska (hidžretska) nova godina počinje prvog dana prvog meseca muharema hidžretske godine.

Računa se od 16. jula 622. godine.

Hidžretskom novom godinom se obeležava preseljenje poslanika Muhameda iz Meke u Medinu.

Nova hidžretska (muslimanska) godina

Slika preuzeta sa novi.ba