Kurban-Bajram

Na Kurban-Bajram se donosi simbolična žrtva, tj. kolje se ovca ili ovan, odnosno goveče.
Meso se po pravilu deli rodbini i siromašnima, a manji deo se ostavlja porodici.

Kurban-Bajram

Slika preuzeta sa wisgoon.com