Duhovski utorak

6. Jun. 2023

Duhovskim utorkom se obeležava uspomena na početak stvaranja Hristove crkve na zemlji i dan kada su apostoli počeli hrišćansku propoved.

Duhovski utorak

Slika preuzeta sa tvjasenica.rs