Pravoslavni kalendar

Srpska pravoslavna crkva druga je po redu najstarija slovenska pravoslavna crkva, posle Bugarske. Rasprostranjena u Srbiji, Republici Srpskoj (BiH) i u Crnoj Gori, Srpska pravoslavna crkva je autokefalna, odnosno nezavisna članica Pravoslavnog zajedništva. Pre toga spadala je pod Vaseljensku patrijaršiju sa sedištem u Carigradu, ali zahvaljujući Svetom Savi dobila je nezavisnost 1219. godine pod nazivom Žička arhiepiskopija.

Srpski narod voli da slavi i da to čini često, te se u Srbiji poštuju mnogi verski praznici. Najčešće se slavi u krugu porodice, za vreme mnogih praznika se upražnjavaju slikoviti običaji a gotovo neizostavno se dobro jede!