ŠKOLA STRANIH JEZIKA STUDIO PČELICA

Adresa: Moravska 14, Pančevo
Pančevo Telefon: 066/353-853
Email: studiopcelicad@gmail.com
4/ 5stars

Centar za učenje jezika i prevođenje STUDIO PČELICA D iz Pančeva otvoren je sa željom da okuplja sve zainteresovane polaznike za učenje jezika i približi im nastavnu građu na jedan savremen i specifičan  način.

Naši programi stranih jezika (engleski, nemački, francuski, italijanski i ruski) oblikovani su prema evropskim standardima, a realizuju ih iskusni predavači.

Programi za decu

Ovaj jedinstven humanistički pristup u nastavi, pre svega u radu s decom (od 4 do 18 god.) rezultat je višegodišnjeg rada i iskustva nastavnika škole. Primena ovakvog načina rada imala je za rezultat kako uspešnu realizaciju nastavnog plana i programa za učenje stranih jezika, tako i drugih aktivnosti vezanih za razvijanje veština komunikacije i lični razvoj samih polaznika. Naime, stvaranjem toplog okruženja, deca se lakše adaptiraju i osećaju prijatno, brže se razvijaju i uče.  Deo nastave realizujemo u prirodi.

Programi su prilagođeni uzrastu deteta kao i stepenu njegovog poznavanja stranog jezika. Svaki kurs traje 10 meseci i prati školski kalendar (fond 90 časova). Nastava se realizuje 2 puta nedeljno po 1h.

Programi za odrasle

Za odrasle polaznike organizuju se  osnovni i specijalizovani kursevi, prilagođeni stepenu poznavanja jezika polaznika (Početni 1 i 2, Srednji 1 i 2, Konverzacijski 1 i 2). Svaki kurs traje 4,5 meseca  (fond 80 časova). Nastava se realizuje 2 puta nedeljno po 2 časa (90 minuta). Metoda koja se koristi u nastavi jeste interaktivna, gde se polaznici ohrabruju da veoma aktivno učestvuju u radu, Takođe, u nastavi se koristi  audio-vizuelni materijal.
Posebni programi poslovnog jezika i korespondencije prate savremene tokove života i poslovanja. Na časovima se uvežbavaju kako sve jezičke veštine, tako i veštine slušanja sagovornika (poslovnog partnera) i uvežbavanje javnog nastupa.
Jedni smo od osnivača prvog međunarodnog kluba za komunikaciju i vođstvo u Srbiji (Beograd Toastmasters Club).
Pre početka kursa, polaznici polažu dijagnostički test.

Završni ispit

Posle svakog završenog programa i po položenom ispitu, polaznicima  se izdaje sertifikat o stečenom nivou znanja.

Prevođenje

STUDIO PČELICA D obavlja i prevodilačke usluge.

Rad sa decom i omladinom

Posebno važan cilj STUDIJA PČELICA D jeste pružanje pomoći deci da pre svega uspešno savladaju veštine svog, maternjeg  jezika  a zatim i stranog, kao i da  uspešnije vladaju školskim programom. Ovakvim pristupom u radu  na središnje mesto  postavlja se dete (odnosno čovek), i posmatra, pre svega, kao emotivno biće.

Ostale aktivnosti Centra

Takođe, kroz osmišljen obrazovni program radionica za decu i dodatne aktivnosti unutar i izvan centra, STUDIO PČELICA D daje veliku podršku i promoviše razvijanje kreativnosti kao i osećaja kod dece za humanitarnim radom. Svojim radom želimo da damo doprinos za promociju  zdravog načina života i što zdravije porodice. Članovi smo Udruženja PORODIČNI RASPORED  i veoma rado sarađujemo sa roditeljima sve sa ciljem učestvovanja u uspešnom razvijanju i rastu dece koja prate nastavu u našoj školi.

Muzička radionica

U okviru ove radionice deca uče osnovni notni sistem i osnove muzike, da sviraju na gitari, klaviru i harmonici, da pevaju i komponuju, uz  upotrebu engleskog jezika. Predavači su renomirani profesori, sa iskustvom.

Likovna radionica

Ova radionica realizuje se u školi i u prirodi, za decu osnovnoškolskog uzrasta. Realizatori radionica su  renomirani umetnici i pedagozi u ovoj oblasti.
 
Studio Pčelica D

Pratite nas na Facebook-u