Krupanj

Krupanj je gradsko naselje u Srbiji u opštini Krupanj u Mačvanskom okrugu. Prvi arheološki nalazi u Krupnju datiraju još iz perioda neolita i to u vidu ostataka keramike i jedne sekire od lakog belog kamena. Na ulazu u grad postoje ostaci rimskog naselja sa fragmentima rimske keramike - ostatak objekta poznatiji kao Villa rustica. Naziv Krupanj prvi put se pojavljuje u dubrovačkim spisima iz 1417. godine, a dubrovački pisari Italijani najčešće su ga zapisivali kao Crupagn. Sem rudarstva i prerade drveta u Krupnju se šezdesetih godina razvila i industrija tekstila (veliki proizvodni kapaciteti viskoznih tkanina i pozamanterijske robe), proizvodnja kartonske ambalaže, kontaktnih sočiva, sušenog voća, mala privreda, trgovina i turizam. U naselju Krupanj živi 5 000 stanovnika, dok u celoj opštini Krupanj živi oko 18 000 stanovnika.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?