Kovačica

Kovačica je smeštena u jugozapadnom delu Banata, u dodirnoj zoni južnobanatske lesne zaravni i lesne terase. Zapadno od ovog mesta na udaljenosti od 13 km protiče reka Tamiš. U saobraćajnom pogledu Kovačica ima povoljan položaj. Železničkom prugom je povezana sa Pančevom i Zrenjaninom, a asfaltnim putem sa ostalim mestima opštine i važnim gradskim centrima. Prvo naselje pod imenom Kovačica pominje se 1751. kada nakon rasformiranja Potiskopomoriške vojne granice brojni srpski graničari sa svojim porodicama naseljavaju ovo mesto. Formiranjem Nemačkobanske vojne granice od 1767. godine Kovačica dobija mađarsko ime Antalfalva (Antalovo selo). Doseljenici su sa sobom doveli svog sveštenika i učitelja, zajednički sagradili objekat koji je bio podeljen na molitveni dom i školu, podigli sebi kuće i uspešno organizovali život u novoj sredini. U nacionalnoj stukturi preovladava slovačko stanovništvo, a zatim slede Srbi, Rumuni, Mađari, Romi i drugi. Kovačica ima 6 500 stanovnika, dok cela opština Kovačica ima skoro 26 000 stanovnika.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?