INTERNISTIČKA KARDIOLOŠKA ORDINACIJA DR ZEANA

Adresa: Sterijina 38, Vršac
Vršac Telefon: 013/833-093
Telefon: 063/267-531
4/ 5stars

Radno vreme: 10:00-13:00h; 17:00-19:00h i po dogovoru
Osnovano: novembra 1999. godine

Ordinacija Dr. Zeana, internista - kardiolog

Rođena 16.03.1956. godine u Vojvodincima, narodnost rumunska. Osnovnu školu i gimnaziju pohađala je u Vršcu i završila sa odličnim uspehom.
1974. upisuje Medicinski Fakultet u Temišvaru, u Rumuniji i završava ga u predviđenom roku, juna 1980. godine sa prosečnom ocenom 9,16. Septembra iste godine odbranila je Diplomski rad sa ocenom 10.

1985. godine počinje specijalizaciju iz Interne medicine na Medicinskom Fakultetu u Beogradu i januara 1990 godine polaže specijalistički ispit sa odličnim uspehom. Iste godine, nakon položenog specijalistickog ispita počinje edukaciju iz ehokardiografije kod prof. dr. Natalije Simin u Kabinetu za ehokardiografiju KCS.

1992. godine polaze, takođe sa odličnim uspehom subspecijalistički ispit iz kardiologije u Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici.

U više navrata je bila učesnik svetskih, evropskih i domaćih kardioloških kongresa.

Nakon završenog fakulteta i nostrifikacije diplome od marta 1981. godine počinje da radi u Zdravstvenom Centru Vrsac do decembra 1999 godine, a od januara meseca 2000 godine otvara privatnu Internističku-kardiološku ordinaciju u kojoj radi i dalje i obavlja sve sledeće preglede.

EHOKARDIOGRAFIJU( UZ SRCA ) na aparatu G.E. VIVID 7.

ERGOMETRIJA ( TEST FIZIČKIM OPTEREĆENJEM ) na ergobiciklu

ERGO LINE I SCHILLEROV EKG aparat AT 104-PC sa detaljnom analizom i prikazom EKG-ma sve reme testa.

HOLTER EKG MONITORING (SCOTT  CARE ) 24h, 48h, do sedam dana. Complete capture 12 odvoda.

HOLTER MONITORING ARTERIJSKOG PRITISKA record firme Bosso.

Pregledi se zakazuju na tel.

013/833-093
063/267-531
063/244-839