Usekovanje glave Sv. Jovana Krstitelja

11. Septembar. 2023

Tokom godine Svetom Jovanu Krstitelju posvećeno je šest praznika.

11. septembra obeležava se uspomena na smrt Hristovog Preteče.

Pretečom se naziva onaj koji juri ispred nekoga da bi objavio vest o njegovom dolasku i to je jedno od imena ovog sveca jer je ceo život Sv. Jovana  predstavljao neprekidno svedočenje da je Isus zaista Bog i Sin Božji.

Zemaljski život svetog Jovana okončan je mučeničkom smrću, a glavni krivac je Irod Antipa, jedan od četvorice vladara Galileje.

Irod je najpre bio oženjen kćerkom arapskog cara Arete, koju je potom oterao da bi se oženio Irodijadom, ženom svog rođenog brata koji je još uvek bio živ, a što je činilo da je "brak" između Iroda i njegove snaje zapravo mešavina preljube i incesta, suprotan svim Božijim i ljudskim zakonima.

Jovan Krstitelj nije mogao da otrpi toliko bezakonje, pa je sa javnih mesta poručivao Irodu da ne može imati ženu svoga brata.

Irod ga zbog toga baci u tamnicu, a na njegov rođendan, kada priredi raskošno slavlje, Irodijadina kći Salomija iz obesti zatraži od Iroda glavu Jovana Krstitelja na tanjiru.

Car je poslao dželata da odseče glavu Jovanu, a Irodijada je izbode i naredi da se zakopa na nekom mestu gde se nikada neće otkriti.

Kasnije su i Irod i njegova kamarila okončali živote u bedi i siromaštvu kada im je rimski car Kaligula u svojim osvajanjima oduzeo svu vlast i proterao ih u Španiju.

Kao i svaki veliki praznik, Usekovanje je u kalendaru upisano crvenim slovom.

Usto je datum i uokviren, što znači da se toga dana neizostavno posti, čak i oni koji to neredovno čine.

Usekovanje glave Sv. Jovana Krstitelja

Slika preuzeta sa hram-predtecha.ru