Aranđelovdan - Sabor Svetog Arhangela Mihaila

21. Novembar. 2023

Od davnina su ljudi praznovali anđele Božije, ali se to često izmetalo u njihovo obožavanje.

Jeretici su ih ponekad tumačili kao bogove ili smatrali stvoriteljima čitavog vidljivog sveta Na četiri do pet godina pre Prvog vaseljenskog sabora održan je Laodikijski pomesni sabor, koji je svojim 35. pravilom, ustanovio ispravno poštovanje anđela U vreme rimskog pape Silvestra i aleksandrijskog patrijarha Aleksandra ustanovljen je praznik arhistratiga Mihaila i pročih sila nebesnih u novembru.

Pitanje je zašto baš u novembru?!

Novembar je zapravo deveti mesec od meseca marta koji se smatra trenutkom stvaranja sveta.

A deveti mesec posle marta uzet je zbog devet anđelskih činova koji su najpre stvoreni.

Sveti Dionisije Areopagit, učenik apostola Pavla, opisao je ovih devet činova u knjizi "O nebeskoj Jerarhiji".

U toj strogoj anđelskoj hijerarhiji vojvoda anđelske vojske je arhistratig Mihail jer je svojim delovanjem spasao mnoge anđele otpale od Boga koje je Lucifer povukao sobom u propast.

Među anđelima vlada savršena jednodušnost i stroga hijerarhija u poslušnosti nižih činova višim, a svih ukupno svetoj Božjoj volji.

Mnogi hrišćani slave svetog arhistratiga Mihaila koga smatraju živim svetiteljem, ali se priprema žito za slavu. 

Aranđelovdan - Sabor Svetog Arhangela Mihaila

Slika preuzeta sa dan.co.me