Duhovi - Pedesetnica (Mlada nedelja)

23. Maj. 2023

Silaskom Svetog Duha na apostole obeležava se 50. dan posle Hristovog Vaskrsnuća.

Zato se još i naziva praznik Pedesetnice.

Slavi se još i kao praznik "rođenja Crkve" pošto su apostoli ispunjeni Svetim Duhom govorili tako da su ih mogli razumeti ljudi svih naroda i jezika, mnogi su se i krstili.

Ovaj praznik slave pravoslavci, katolici, kao i mnoge hrišćanske crkve. 

Duhovi - Pedesetnica (Mlada nedelja)

Slika preuzeta sa museumjocas.nl