Sveta tri kralja

6. Januar. 2024

Prema Evanđelju po Mateji u Jerusalim su došla tri kralja: Valtazar, Melhior i Kaspar, da se poklone novorođenčetu Isusu.

Tri kralja su predstavnici paganskih naroda koje je Bog pozvao u svoje carstvo time što im je javio za rođenje Spasitelja.

U Jerusalimu ih je primio kralj Irod i saznavši zbog čega su došli na prevaru je hteo da sazna mesto Isusovog rođenja da bi mogao da ga ubije.

Kada su pronašli Isusa, poklonili su mu se i darovali mu tri dara: tamjan (kao Bogu), zlato (kao kralju) i plemenitu mast, smirnu (kao čoveku).

Poklone je čuvala Bogorodica Marija do svog Uspenja.

Pošto što su videli Isusa, Bog im je naredio da se ne vraćaju Irodu i vrate se drugim putem u svoju zemlju.

Nakon smrti tri kralja, njihove relikvije su prenete u Carigrad, gde ih je pronašla Sveta Jelena i kasnije su prenete u Milano i konačno u Keln gde su i danas.

Melhior se u Rimokatoličkoj crkvi poštuje kao zaštitnik putnika i Svetskog dana mladih, a Valtazar obolelih od epilepsije.

Praznikom Bogojavljenja ili Tri kralja zaključuje se središnji skup božićnih običaja.

Sveta tri kralja

Slika preuzeta sa parafiastarybialcz.pl