Pesah (praznik oslobođenja)

od 15. do 22. nisana

Pesah je jedan od tri hodočasna praznika.

Naziva se još i "praznik proleća" (Hag aavim), a takođe i "Praznik beskvasnog hleba" (Hag amacot).

Pesah se slavi u spomen spasenja Jevreja iz misirskog ropstva.

U početku se slavio sedam dana, ali je zbog nepreciznosti starog jevrejskog kalendara usvojen običaj da se u zemljama dijaspore slavi osam dana i to svake godine od 15. do 22. nisana, pri čemu su prva i poslednja dva dana puni praznici, a ostala četiri polupraznici.

U Izraelu se Pesah i danas slavi sedam dana.

Pesah (praznik oslobođenja)

Slika preuzeta sa smartwoolhub.com