Sveti Vasilije Ostroški pravoslavna Srpska slava

Sveti Vasilije Ostroški

12.Maj.2024

Vasilije Jovanović - Sveti Vasilije Ostroški, rođen je u selu Mrkonjići, Popovo Polje u Hercegovini 1610. godine.

U strahu od danka u krvi roditelji ga u dvanestoj godini šalju u manastir Zavalu. U manastiru Zavala Vasilije se učio crkvenoj pismenosti i bogosluženju.Nakon nekoliko godina prelazi u trebinjski manastir Tvrdoš gde pohađa manastirsku školu i tu prima monaški postrig i sveštenički čin, postavši paroh popovopoljski. Prema predanju u Crnu Goru je došao kao jeromonah i nakon kratkog boravka vratio se u Hercegovinu, a potom otputovao u Rusiju. Iz Rusije je doneo bogate darove u knjigama, crkvenim potrepštinama i novac koji je delio sirotinji.Pred turskim nasiljem ponovo je napustio Hercegovinu i godinu dana proveo u Hilandaru.
Došao je u Onogošt (Nikšić) 1651. ali je i taj grad morao da napusti i potraži utočište u ostroškoj pećini-isposnici, u kojoj je ostao do kraja života.
Sveti Vasilije Ostroški umro je 12. maja 1671. godine u manastiru Ostrog.
Njegove mošti i njegov grob čuvaju se u manastiru u Ostrogu do današnjeg dana.
U njihovu moć isceljenja i utehe veruju podjednako i hrišćani i muslimani.
U Ostrogu se svake godine na Trojičine dane održava veliki Narodni sabor. Manastir Svetog Vasilija Ostroškog mu je posvećen.
Ćivot Svetog Vasilija Ostroškog u Gornjem manastiru, mesto je hodočašća vernika iz mnogih domaćih i inostranih krajeva. 

Sveti Vasilije Ostroški se slavi sa mrsnom ili posnom trpezom, sve u zavisnosti da li "pada" u sredu ili petak kada se slavi posno, a ostalim danima se slavi mrsno.