Sveta Tri jerarha pravoslavna Srpska slava

Sveta Tri jerarha

12.Februar.2023

Sveta tri Jerarha su svetitelji Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatousti, a svaki od njih ima svoj dan praznovanja u mesecu januaru.

U vreme cara Aleksija Komnena, došlo je među učenim ljudima u Carigradu do nesuglasica i prepirki, koji je od trojice svetitelja bio najveći.
Po jednima je to bio Sveti Vasilije Veliki, jer je duboko prodro u tajnu bića, isti onaj Vasilije koji se svojim vrlinama upodobio Anđelima i takmičio se sa njima.On nije tako lako opraštao grešnicima, bio je strog, jer nemade u sebi ničeg zemaljskog.
Nasuprot njemu, bio je Sveti Jovan Zlatoust, koji je lako opraštao grešnicima i privlačio ih pokajanju.Zato ga jedni smatraše manjim od Vasilija Velikog, a drugi pak zbog njegove slatkorečivosti i razumevanja slabosti ljudskih većim od njega.
Postojala je i treća grupa, koja je veličala Svetog Grigorija Bogoslova, smatravši da je on najveći od njih trojice, jer odlikova se on kitnjastim i divnim stilom, kojim je prevazilazio sve crkvene mudrace.
I tako dođe do podele među pristalicama njihovim na: Vasilijane, Grigorijane i Jovanite.
Spor je rešen u korist Crkve i slavu svetitelja jer se oni, svaki ponaosob, a potom sva trojica, javiše u snu episkopu evhaitskom Jovanu rečima da su oni jedno u Bogu i da među njima nema ničega protivrečnog.Posavetovali su episkopa da im napiše jednu zajedničku službu i odredi zajednički dan praznika.Tako je među narodom spor srećno rešen i 30. januar (sada 12. februar) određen kao zajednički praznik ovih svetitelja.
Proslavljaju ga svi pravoslavni, a u Grčkoj je to najveći nacionalni i školski praznik.
Tri Jerarha su zaštitnici ljudi i životinja od hladnoće i zlih vetrova. 

Sveta tri Jerarha se slavi sa mrsnom ili posnom trpezom, sve u zavisnosti da li "pada" u sredu ili petak kada se slavi posno, a ostalim danima se slavi mrsno.