HIDRO MD

Adresa: Tome Roksandića 95, Sombor
Sombor Telefon: 025/431-740
Telefon: 063/80-61-135
Email: hidromd@beotel.net
Web: www.hidromd.com
4/ 5stars

Osnovna delatnost  SZR "Hidro-MD" je HIDROIZOLACIJA, tj. zaštita svih vrsta objekata od kapilarne vlage, totalnim presecanjem zida i postavljanje kvalitetne hidroizolacije .

Poznato je da kapilarna vlaga svojim delovanjem oštećuje zidove, a u stambenom prostoru može biti štetna po zdravlje.

Zato smo se opredelili za pružanje usluga u sanaciji i sprečavanju posledica razornog delovanja kapilarne vlage na kućama i starim objektima od istorijske, kulturne i društvene važnosti (crkve, manastiri, muzeji, pozorišta, škole,...)

Jedini način da se potopuno i trajno otkloni ovaj problem je mašinsko presecanje zidova i naknadna izrada horizontalne hidroizolacije.

Ova metoda ima niz prednosti u odnosu na neka klasična rešenja jer je brža, ne narušava se stabilnost objekta (nema sleganja i pucanja zidova), a ekonomski je rentabilnija.

HIDROIZOLACIJU IZVODIMO :

- ručnim električnim testerama, pomoću vidija lanaca
- specijalnom mašinom,dijamantskom sajlom,
  presecamo debljine zidova do 10m
- vertikalna hidroizolacija
- lepljenje kondora na zid

*NAPOMENA*

DAJEMO GARANCIJU NA IZVEDENE  RADOVE !
PREKO 20 GODINA ISKUSTVA !