PREVODILAČKA AGENCIJA MERKUR DOBRILA MIHAJLOVIĆ

Adresa: Gospodar Jevremova 16, Šabac
Šabac Telefon: 015/348-046
Telefon: 064/14-93-475
Email: agencijamerkur1@gmail.com
4/ 5stars

SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK

Sve vrste pismenih i usmenih, odn. simultanih prevoda:

- usmeni prevod obuhvata: Suđenja pred svim sudovim, istražne postupke i saslušanja Poslovne sastanke, sednice, akcionarske skupštine, skupove i prezentacije, kao i sajmove Sve vrste usmene i pismene korespodencije za pravna i fzička lica sa zemljama čiji je službeni jezik nemački

- pismeni prevod obuhvata: Sudska dokumenta, sve vrste presuda, uverenja, potvrda itd. Penzije i osiguranja

- Priprema i nastava za polaganje ispita na Goethe-Institutu, kako za program spajanja porodice, tako i za stupnjeve Start Deutsch A1, A2, B1, B2...

Usluge Prevodilačke agencije Merkur koriste neka od sledećih preduzeća:

VS ZOO LEK d.o.o., Galeb group d.o.o., Inter-kop d.o.o., Cobraplast d.o.o., Ma-kom d.o.o., Set d.o.o., Zaunergroup d.o.o., ABD-Prom d.o.o. i dr.