Pravopis: množina i jednina

Često se zapitamo kada treba napisati neku reč u množini kako i šta i koja pravila ona tačno sledi - jer izuzetaka je napretek, a jedan mali korak dovoljan je da ostavite loš utisak. Ili još gore - izgubite raspravu na internetu. Saznajte odgovore na sva pitanja vezana za pisanje reči u jednini ili množini na ovoj strani.

Špageti ili špagete?
Koriste se oba.

Čvarkovi ili čvarci?
Ispravno je “čvarci”

Igračaka ili igrački?
Za genitiv množine ispravno je “igračaka”

“Ima puno lasta” ili “ima puno lasti”?
Ispravno je “lasta”

Pauci ili paukovi?
Oba su u upotrebi.

Vidim nekoliko mačaka ili vidim par mačaka?
Ako ima više od dveju nečega, preporučuje se upotreba “nekoliko”, mada se “par” prihvata kao izraz za neodređenu nekolicinu nečega.

Puno kleveta ili puno kleveti?
Ispravno je “kleveta”

Jagnjići ili jagnjad?
Oba se prihvataju.

Aboridžini ili Aboridžani?
Ispravno je “Aboridžini”

Alibi ili alibiji u množini?
Ispravno je “alibiji”

Zala ili zla u množini?
Ukoliko govorimo o uopštenom moralitetu neke osobe, onda se koristi i menja “zlo” u jednini. Npr. “Dosta mi je njegovog zla”. Međutim, ako želimo da izrazimo više individualnih činova zla, onda se menja reč u množini “Dosta mi je svih njegovih zala”, “Počinio je mnogo različitih zala” i slično.

Množina od cent?
Ponekad se reč za valutu “cent” meša sa sličnom rečju “centa” koja se koristi kao merna jedinica za težinu. Množina od reči “cent” glasi “cenata” i često se umesto nje nepravilno koristi reč “centi” koja je zapravo množina reči “centa”

Dva kilometra ili dva kilometara?
Uz brojeve dva, tri i četiri (kao i sve brojeve koji se na njih završavaju) ispravno je staviti “kilometra”, dok se u ostalim slučajevima piše “kilometara”

Crkvi ili crkava?
Oba su prihvatljiva

Osoba ili osobe?
Uz generalne pojmove za množinu poput “nekoliko”, “par”, “grupa” i slično, koristi se “osoba”. Uz brojeve dve, tri, četiri i sve brojeve koji se na njih završavaju koristi se “osobe”, a uz ostale “osoba”. Dakle: “trideset-četiri osobe”, ali zato “trideset-pet osoba”

Zrnaca, zrnci ili zrnca.
Zavisno od toga da li je reč koju koristimo u množini “zrnce” ili “zrnak”, ispravno je “zrnca” u prvom slučaju a “zrnci” u drugom. Reč “zrnaca” se koristi u genitivu množine reči “zrnce”

Akti dobre volje ili aktovi dobre volje?
Ispravno je “akti dobre volje” - reč “aktovi” označavaju slike koje predstavljaju nago ljudsko telo.

Flamingosi ili flaminzi?
Preporučuje se promena uz domaći nastavak “flaminzi”. Oblik “flamingosi” koristi nastavak adaptiran iz španskog jezika i popularno se koristi zbog sličnih reči koje koriste ovaj nastavak a nemaju alternativu sa domaćim nastavkom kao na primer “gaučosi”, “kabaljerosi”, “načosi” i slično. Zbog toga se i “flamingosi” priznaje, ali se “flaminzi” preporučuje kao ispravniji oblik.

Ponašanja ili ponašanje?
Čak i ako mislimo na više različitih postupaka kada kažemo, na primer “Ne tolerišem takva ponašanja”, ovakva upotreba ipak nije ispravna i pravilnije je reći “ponašanje”.

Presek “dve prave” ili “dveju pravih”?
Zbog toga što se matematički pojam “prava” menja kao pridev, ispravnije je reći “dveju pravih”, mada se toleriše i sve češća upotreba prvog oblika.

Primedaba ili primedbi?
Mada je drugi oblik popularniji u širokoj upotrebi i generalno se prihvata, preporučuje se “primedaba” kao bolji oblik.

Roba ili robe?
Iako ćete često čuti oblike poput “izvoz naše robe” ili “izvoz naših roba”, ovi oblici nisu ispravni zbog činjenice da je “roba” zbirna imenica i kao takva se i menja. Ispravno je reći “naša roba”, “naše robe” itd.

Čitam novinu ili čitam novine?
Uvek je ispravno u množini “čitam novine”.

Sablji ili sabalja?
Preporučuje se “sabalja”, mada se prihvata i “sablji”

Skripte ili skripata?
Ova reč se menja i koristi isključivo u množini - tj. ispravno je da se tako koristi, iako se u popularnom govoru gotovo uvek koristi u jednini. “Učim iz skripte”, “treba mi studentska skripta”, “hoću da iskopiram skriptu” i slični izrazi nisu ispravni. Ispravno je “učim iz skripata”, “trebaju mi studentske skripte”, “hoću da iskopiram skripte” i tako dalje.

Arhitekte ili arhitekti u množini?
Iako se prvi oblik široko koristi do tačke gde je počeo i da se toleriše, ispravnije je reći “arhitekti”

Torpedi ili torpeda?
Ispravno je torpeda.

“Većina (ljudi) čini” ili “većina (ljudi) čine”
Preporučuje se da se većina koristi uz glagol u jednini, tj. preporučuje se “većina čini”, ali drugi oblik se takođe prihvata zbog popularne upotebe.

Nekoliko artikla ili artikala?
Ispravno je “artikala”

Njima dvojici ili njima dvoma?
Oba se prihvataju pod određenim uslovima. Ako govorimo o licima u muškom rodu, ispravno je i dvojici i dvoma. Ako je u pitanju, recimo, osoba muškog i ženskog roda, onda je ispravno samo “dvoma”.

Kako se piše skraćenica g. (gospodin) u množini?
Skraćenica g. u množini piše se gg., ali se preporučuje u slučajevima kada je potrebno njeno korišćenje radije upotrebiti punu reč “gospodini” ili “gospoda” - npr. “Gospodini Petrović i Tošić”, “Gospoda Petrović i Tošić ili odvojeno za oba lica: “G. Petrović i g. Tošić”.

Kokoške ili kokoši?
Oba su ispravna.

Karata ili karti?
Ispravno je “karata”

Kimoni ili kimona?
Ispravnije je i preporučuje se “kimona”, mada PR. dopušta i “kimoni”

Kutci ili kuci?
Priznaju se oba, ali se preporučuje “kuci”

Bicikli ili bicikle?
Ispravno je “bicikli” jer je reč “bicikl” pravopisno muškog roda i tako se menja. Postoji argument da se reč “bicikla” može menjati kao imenica u ženskom rodu, u kom slučaju bi “bicikle” bilo u redu, ali preporučuje se upotreba muškog oblika kao bolja.

Deset marki ili maraka?
Ispravno je “maraka”

Nekoliko čoveka ili nekoliko ljudi?
Nekada su oba ova oblika bila prihvatljiva u određenim slučajevima. “Nekoliko čoveka” bismo rekli ako govorimo o grupi od četvoro i manje, dok bismo “nekoliko ljudi” rekli ako govorimo o grupi od petoro i više. Međutim, u modernom jeziku ova razlika se odavno izgubila i ispravnim se smatra samo oblik u množini, tj. “nekoliko ljudi”

Brodovi ili brodevi?
Ispravno je “brodovi”

Ćufte ili ćufta?
Najčešće se koristi “ćufte” jer se ženski oblik ove imenice mnogo šire upotrebljava. Međutim, u određenim krajevima koristi se i muški oblik tako da je u tom slučaju dozvoljeno reći “dva ćufta”.

Golubovi ili golubi?
Oba su prihvatljiva.

Dvanaestorica muškaraca ili dvanaestoro muškaraca?
Mada neutralni oblik nije strogo govoreći neispravan, u slučaju poput ovog kada je jasno da su svi članovi grupe muškog roda, preporučuje se oblik u muškom rodu “dvanaestorica”, kao što bi u slučaju žena bilo ispravnije reći “dvanaest žena” umesto “dvanaestoro žena”.

Lukovi ili luci?
Ispravno je “lukovi”

Da li je ispravno reći “softveri”?
Preporučuje se reći “softver”, čak i ako mislimo na nekoliko različitih elemenata. Bolje je koristiti ovu reč kao zbirnu imenicu.

Tarabe ili taraba u množini?
Ispravno je tarabe.

U Užicama ili u Užicu?
Oba se prihvataju, ali se preporučuje promena u srednjem rodu, tj. “Užice”, “Užica”, “Užicu”...

Tikvi ili tikava?
Oba su prihvatljiva, preporučuje se “tikava” kao bolji izraz.

Gledaoci ili gledalaci?
Ispravno je “gledaoci”

Slušaoci ili slušalaci?
Ispravno je “slušaoci”

Semenke ili semena?
Ispravna su oba kao množine različitih reči “semenka” i “seme”.

Orasi, orahovi ili orahi?
Ispravno je orasi.

Strahovi ili strasi?
Ispravno je strahovi.

Blitvi ili blitava?
Zapravo, peporučuje se upotreba reči “blitva” kao zbirne imenice. Tako da ne biste rekli “dajte mi pet blitvi”, već “dajte mi pet vezica blitve”. Ali, ako iz nekog razloga želite bolji oblik množine ove reči, preporučuje se “blitvi”

Pet svezaka ili svesaka?
Ispravno je “svezaka”

Četvorica ili četverica?
Ispravno je “četvorica”

Nas šestoro ili nas šest?
Oba su prihvatljiva.

Tri jaja ili tri jajeta?
Oba se prihvataju, s tim što se za brojeve od dva do četiri preporučuje “jajeta”, dok se za veće brojeve preporučuje “jaja”

Deset gostiju ili gosta?
Ispravno je “gostiju”

Dva Novosađana ili Novosađanina?
Ispravno je “Novosađanina”