Pravopis: malim ili velikim slovom?

Među najučestalije nedoumice u našem jeziku spada to večito pitanje - malim ili velikim slovom? Kako kada se ime sastoji od dve ili više reči, i da li se geografski pojmovi pišu uvek velikim ili ima izuzetaka? Saznajte odgovore na ova pitanja!

Nazivi jezika - velikim ili malim slovom?
U srpskom jeziku, nazivi jezika pišu se malim slovom kao i ostale reči (uz par izuzetaka) koje se završavaju na -ski, -čki.

Nazivi nacionalnosti, nacionalne pripadnosti i porekla - malim ili velikim slovom?
Pišu se po pravilu velkim slovom u samostalnom obliku. Na primer: Srbin, Englez, Francuz i slično. Ali zato u obliku “srpski državljanin”, “engleski državljanin” i slično pišu malim slovom.

Nazivi geografske pripadnosti - malim ili velikim slovom?
Kao i prethodni primer, pišu se u samostalnom obliku velikim slovom: Beograđanin, Njujorčanin i slično, ali u obliku kao što je “beogradski građanin” piše se malim slovom.

Ahilova peta - malim ili velikim slovom?
Pošto je Ahil lično ime, nema razloga pisati ovaj izraz malim slovom. Ispravno je velikim početnim slovom “Ahilova peta”

Bog - malim ili velikim slovom?
Reč “bog” u generalnom smislu koja označava bilo kakvu višu silu piše se ispravno malim slovom. Mada u crkvenim tekstovima i uopšteno se često piše velikim iz pijeteta i tada se priznaje. Ako je u pitanju određeno božanstvo ili svetac, onda se piše velikim slovom: Gospod, Posejdon, Buda, Gospa, Bogorodica, Svevišnji i slično. U slučaju naziva koji se sastoje od više od jedne reči, kao na primer “Sveta trojica”, piše se prvim velikim slovom dok ostale reči počinju malim. Izuzetak su nazivi koji sadrže lična imena kao na primer “sveta devica Marija”.

Nazivi crkava tj. crkvenih sistema - malim ili velikim?
Ovo je jedan od pomenutih izuzetaka u pravilu da se sve reči koje se završavaju na -ski i -čki pišu malim slovom. Nazivi crkava pišu se uvek velikim početnim slovom prve reči. Na primer: “Srpska pravoslavna crkva”, “Islamska verska zajednica”, “Protestantska crkva” i slično.

Nazivi za rasnu pripadnost?
Pišu se uvek malim slovom: belac, crnac, osoba azijskog porekla i sl.

Predlozi “de”, “van”, “fon” i “d'” u stranim ličnim imenima - malim ili velikim slovom?
Pišu se uvek malim slovom, osim ako se ne koristi skraćeni oblik imena pa su se našla na početku. Na primer: “Leonardo da Vinči”, ali zato “Da Vinči”

Nazivi titula poput “don”, “fra”, “grof” i slično?
Osim ako se ne nalaze na samom početku rečenice ili su sastavni deo ličnog imena i nalaze se na njegovom početku, pišu se uvek malim slovom. Na primer, ispravno je “don Niko”, ali zato se “Don Kihot” piše velikim.

Don Žuan, Don Juan, Don Huan - malim ili velikim?
Ako označava konkretan lik Don Žuana i njegovo lično ime, onda se piše velikim početnim slovom. Međutim, u generalnom značenju “ženskaroš”, ispravno je pisati spojeno i malim slovom “donžuan”.

Dr - malim ili velikim slovom?
Kao skraćenica za titulu “doktor” piše se malim slovom i uvek bez tačke, osim ako se ne nalazi na početku ličnog potpisa. “Dr.” sa tačkom je skraćenica za reč “drugi/drugo” i piše se uvek malim slovom.

“El”, “es”, “bin”, “ul” i sl. u arapskim imenima i geografskim pojmovima - malim ili velikim?
Slično kao i u primeru sa “de”, “d'”, “van” i dr. pišu se uvek malim slovom, osim ako se nisu obrela na početku imena, kada se pišu velikim. Primer: “Ahmed ben Bela”, ali zato “Ben Bela”.

Eldorado i El Dorado - malim ili velikim?
U značenju geografskog pojma, piše se uvek velikim slovom u spojenom i velikim slovom obeju reči u odvojenom obliku koja se oba prihvataju. U prenesenom značenju “obećana zemlja” ili “zemlja bogatstva” piše se malim slovom i spojeno “eldorado”.

Persiranje - malim ili velikim slovom?
Iako se kod nas često koristi uvek veliko slovo bez izuzetka, po pravilu ispravno je pisati “vi, vas, vama” i slično malim slovom sa jednim jedinim izuzetkom, a to je u slučaju poslovne i službene prepiske.

Gazela most - malim ili velikim slovom?
Pošto je u pitanju zvanični naziv mosta, piše se velikim početnim slovom.

Zemlja izlazećeg sunca - malim ili velikim?
U slikovitim i višečlanim nazivima zemalja i nacija poput “Zemlja izlazećeg sunca”, “Zemlja hiljadu jezera” i slično, pišemo ih početnim velikim slovom prve reči.

Istorijski događaji - malim ili velikim slovom?
Ukoliko je u pitanju istorijski događaj koji ima svoj ustanovljen naziv po kome je poznat i kako se navodi u literaturi, generalno pravilo je da se piše uvek velikim početnim slovom prve reči, pa čak i ako se ta prva reč završava na -ski i -čki u našem jeziku, što bi obično značilo da treba da se piše malim slovom. Primeri: “Sarajevska bitka”, “Prvi svetski rat”, “Treća ofanziva”, “Seljačka buna”, “Minhenski sporazum” i slično. Izuzeci od ovog pravila uključiju upotrebu u množini da označimo dva ili više slična ili srodna događaja: “svetski ratovi”, “srpski ustanci”, kao i imena za ratove, sporove ili sporazume koja uključuju obe strane: “francusko-pruski rat”.

Mercedes - malim ili velikim slovom?
Iako je kod nas rasprostranjeno pisanje naziva brendova i marki velikim slovom bez izuzetka, ipak postoje finese i razlike u upotrebi. Ako koristimo reč da označimo konkretan predmet te marke, onda je ipak ispravnije pisati malim slovom “kupio sam odličnog forda”, “video sam dva mercedesa”, “popio sam brufen” i slično. Ako imenujemo fabriku tj. proizvođača, onda pišemo naziv velikim slovom.

Imena iz mitologije - malim ili velikim?
U značenju ličnog imena nekog mitološkog lika, pišu se velikim slovom kao i obična imena. Ali ako se ime koristi u prenesenom značenju za neki tip ličnosti, onda se piše malim slovom. Primera radi: “Boginja Afrodita”, ali zato “ona je moderna afrodita”.

Dušan Silni - malim ili velikim?
Nadimci i atributi koji se koriste pripojeni vlastitom imenu pišu se velikim slovom. Takođe: Hajduk Veljko, Ričard Lavlje Srce i slično.

Nazivi nebeskih tela - malim ili velikim slovom?
U načelu nazivi nebeskih tela pišu se gotovo uvek velikim slovom. Nazivi planeta: Mars, Jupiter, Venera itd. pišu se velikim slovom, kao i nazivi zvezda. Sunce se piše velikim slovom isključivo ako je u pitanju nebesko telo kao astrološki pojam, a u ostalim značenjima piše se malim. Primer: “Sunce je centar našeg solarnog sistema”, ali zato “bije mi sunce u oči”. U višečlanim nazivima poput “Južni krst” ili “Veliki medved”, ispravno je pisanje velikim slovom prve reči.

Njegovo/njeno veličanstvo/visočanstvo i slično - malim ili velikim?
Priznaje se i pisanje malim i velikim slovom, mada pravopis preporučuje da se ovi izrazi pišu velikim početnim slovom prve reči, tj. “Njeno veličanstvo”, “Njegova ekselencija” i tako dalje.

Fejsbuk / Facebook - malim ili velikim?
Ispravno je pisati velikim slovom kao zvanični naziv mreže tj. intelektualne svojine. U neformalnom i žargonskom govoru i pisanju prihvata se i pisanje malim “video sam je na fejsu”.

Školski uspeh - “Odličan”, “Vrlo dobar” itd. - malim ili velikim?
Ispravno je pisati ocene za školski uspeh velikim slovom prve reči.

Odlikovanja, medalje, počasti - malim ili velikim slovom?
U najvećem broju slučajeva, pišu se velikim početnim slovom prve reči: “Legija časti”, “Takovski krst” i slično.

Nazivi meseci - velikim ili malim?
Iako može da se dogodi onima koji često koriste engleski jezik da ih napišu velikim slovom, kod nas u srpskom jeziku ispravno je nazive meseci pisati malim slovom (“januar, februar itd.), osim ako se ne nađu na pošetku nekog istorijskog događaja u kom slučaju se pišu velikim (“Oktobarska revolucija”).

Sile Osovine - malim ili velikim slovom?
Istorijski naziv za alijansu Rim-Berlin-Tokio piše se velikim slovom. I to, kada se ne nalazi na početku rečenice ovaj izraz piše se malim slovom prve a velikim druge reči “sile Osovine”. Kao izraz za predmet “osovina”, piše se naravno malim slovom.

Pećka patrijaršija - malim ili velikim?
Kao što smo već pomenuli u primeru sa crkvama, ova crkvena administrativna jedinica piše se velikim početnim slovom prve reči, uprkos završetku na “-ćka”.

Hrišćanstvo - malim ili velikim slovom?
Nazivi pokreta, umetničkih pravaca, stilova i slično pišu se malim slovom osim na početku rečenice. Slično: humanizam, barok, renesansa...

Polu-Englez ili polu-Englez?
U ovakvim izrazima, slovo “p” u “polu-” piše se malim slovom, a nacionalnost se piše velikim. Dakle, ispravno je “polu-Englez”.

Nazivi školskih predmeta (istorija, geografija itd.) - malim ili velikim?
U opštoj upotrebi nazivi predmeta pišu se malim slovom. Jedino u slučaju kada želimo da naglasimo da je u pitanju zvanični naziv predmeta, pišemo ih velikim slovom prve reči. Na primer “imam pet iz prirode i društva”, ali zato “Prijavljujem ispit iz Poznavanja prirode i društva”.

Pro-Američki ili proamerički i da li malim ili velikim slovom?
U ovakvim izrazima koji označavaju priklonjenost nekakvom režimu ili naciji, ispravno je spojeno pisanje i malim slovom: profašistički, proamerički, proarapski itd.

Srednji vek - malim ili velikim slovom?
Nazivi razdoblja, vekova, epoha i slično pišu se malim slovom: srednji vek, novi vek, ledeno doba itd.

Kada se “republika” piše malim a kada velikim slovom?
U načelu, “Republika” se uvek piše velikim slovom kada je vezana za zvanični naziv neke zemlje ili ga zamenjuje “Republika Srbija”, “Dan Republike”, “Trg Republike” itd.

Francuska revolucija ili Francuska Revolucija?
Za istorijske nazive koji su u tom obliku ustaljeni u literaturi, izrazi koji uključuju reč “revolucija” pišu se velikim slovom prve reči, odnosno “Francuska revolucija”. U generalnijem smislu pišu se sa oba mala slova: “srpska revolucija”, “revolucija nezadovoljnih seljaka” itd.

UNICEF ili Unicef?
Unicef spada među “akronime”, odnosno skraćenice koje se izgovaraju kao reči, a ne kao skraćenice sa svakim slovom posebno. Kao takav, može se pisati i svim velikim slovima ali i početnim velikim slovom kao zvanični naziv organizacije. Slično: Jat, Tanjug, Bemus, Fifa...

Olimpijske igre - malim ili velikim?
Uprkos završetku “-ske”, kao i svi sportski događaji i “Olimpijske igre” pišu se velikim početnim slovom prve reči. Slično: “Svetsko prvenstvo u košarci”, “Turnir kandidata”, “Kup šampiona”...

Sever, zapad, jug, istok - strane sveta malim ili velikim slovom?
Ako mislimo na određeni pravac, pišu se malim slovom “putujem ka severu”, “ptice se sele na jug” i slično. Međutim, ako uzimamo ove reči da označavaju narod ili nacije koje žive na tim podnebljima, onda ih pišemo velikim slovom. Na primer: “Istok i Zapad nikako da dođu do sporazuma”...

Bliski istok, Daleki istok, Divlji zapad - malim ili velikim?
Prateći slične principe iz prethodnog primera, i u ovom slučaju ispravno je pisanje velikim slovom i to samo prve reči.

Mogu li napisati “Ti” velikim slovom i kada ne persiram?
Iako nije u popularnoj upotrebi, ovakva upotreba se prihvata kao izraz poštovanja, ali ne smatra se zvaničnim pravilom već se dopušta.

Profesor, inženjer i slične titule - velikim ili malim slovom?
Ispravno je pisati nazive zvanja i položaja malim slovom, osim na početku ličnog potpisa kada se pišu velikim slovom. Čak ni titule koje se inače iz poštovanja povremeno pišu velikim slovom, ponekada čak i u medijima (predsednik, patrijarh, papa i slično) treba pisati po novom pravopisu malim slovom.

Reč “ulica” u nazivima ulica - malim ili velikim?
Prihvaćeno je da se višečlani nazivi ulica pišu uvek početnim velikim slovom prve reči. Tako da se u primeru “Ulica bosanska” piše velikim slovom dok se u alternativnom obliku “Bosanska ulica” piše malim.

Unesko ili UNESCO?
Dozvoljeno je i jedno i drugo jer kao i Unicef u ranijem primeru, Unesko takođe spada pod akronime. Međutim, ako ćete pisati svim velikim slovima, onda morate pisati skraćenicu kakva je u izvornom obliku, tj. “UNESCO”, a ne “UNESKO” kako je izgovaramo.

Nazivi ustanova, malim ili velikim slovom?
Zbog ogromnog broja primera i varijacija, teško je uzeti pravilo koje obuhvata sve moguće slučajeve. Načelno se prihvata da se višečlani nazivi ustanova pišu uvek početnim velikim slovom prve reči, s tim da ima mesta izuzecima.

Petar veliki ili Petar Veliki - malim ili velikim slovom?
U ranijem primeru smo napomenuli da se brojni epiteti i nadimci istorijskih ličnosti i heroja iz fikcije pišu velikim slovom ukoliko su postali sastavni deo njihovog imena. Zbog toga se Petar Veliki piše velikim slovom obeju reči.

Jugoslovenska narodna armija - malim ili velikim?
Vojne jedinice, organizacije i administrativne jedinice pišu se velikim početnim slovom prve reči.

Zakon o upravnom postupku - malim ili velikim?
U načelu nazivi zakona pišu se velikim početnim slovom prve reči.

Zodijački znaci - velikim ili malim slovom?
Nazivi znaka u horoskopu nisu za sada regulisani zvaničnim pravopisnim pravilima, ali s obzirom da se često koriste kao imena, preporučuje se pisanje velikim slovom.

Imena životinja - malim ili velikim slovom?
Naravno velikim ako su u pitanju vlastita imena, pa čak i u slučajevima kada je to ime takođe ime životinje, na primer mačak koji se zove “Mačak”. Ako koristimo naziv za neku rasu ili sortu životinje koji se koristi i kao često ime za tu životinju, piše se malim kao naziv rase/sorte a velikim kao vlastito ime. Npr. “Zelenko je konj zelenko”.