Odžaci

Opština Odžaci se nalazi u zapadnom delu Bačke, na levoj obali Dunava u dužini od 9, 5 km. Teritorijalno pripada Zapadno - Bačkom okrugu AP Vojvodine, Republike Srbije. Okružena je opštinama Apatin, Sombor, Kula, Vrbas, Bačka Palanka, Bač i na Dunavu se graniči sa Republikom Hrvatskom. Teritorija opštine Odžaci se prostire na površini od 41. 115, 89 ha. Sastoji se od 9 katastarskih opština: K. O. Odžaci, K. O. Bački Gračac, K. O. Bački Brestovac, K. O. Srpski Miletić, K. O. Bogojevo, K. O. Karavukovo, K. O. Deronje, K. O. Ratkovo i K. O. Lalić koje su istovremeno naseljena mesta. Po veličini teritorije, opština Odžaci spada među manje opštine na području Vojvodine. Opštinski centar, naselje Odžaci, se nalazi u središtu teritorije opštine dok su ostala naselja zrakasto raspoređena oko opštinskog centra. Prvi pomen Odžaka vezuje se za 1557. Ili 1558. godinu. Odžaci se tada pominju kao naselje u Bačkoj koje su osnovali Turci za vreme vojnih operacija koje su vodili u južnoj Ugarskoj. O poreklu imena naselja postoji više teorija, jedna od njih je da ime vodi poreklo od imena turskog vojnog odreda koji je boravio na prostoru naselja, postoji i teorija po kojoj ime vodi poreklo od turske reči za dimnjak, (zbog dimnjaka koji su virili iz zemunica prvog naselja) , kao i da su Odžaci dobili naziv po bosanskom Odžaku odakle je u 16. veku doseljeno 7 srpskih porodica. Opština Odžaci broji oko 31 000 stanovnika, a naselje Odžaci 9 000 stanovnika.

Želite da se i Vaša firma nađe u našem biznis katalogu ?