PROVERBUM DOO

Adresa: Hajduk Veljkova 11/4, Novi Sad
Novi Sad Telefon: 021/47-25-227
Email: office@proverbum.com
Web: www.proverbum.com
4/ 5stars

Proverbum d.o.o. je profesionalna prevodilačka kompanija osnovana 2003. godine, specijalizovana za lokalizaciju i izvršenje složenih prevodilačkih projekata u dogovorenom roku i u okviru dogovorenog budžeta.

Naš pristup procesu prevođenja zasniva se na timskoj i projektnoj organizaciji. To znači da je svaki naručeni prevod projekat za sebe i trudimo se da sa svakim klijentom uspostavimo partnerski odnos na obostrano zadovoljstvo.

Prevodilački tim karakteriše znanje jezika, stručnost, motivisanost, veštine upotrebe savremenih tehnologija u službi procesa prevođenja kao i kvalitet, fleksibilnost i pouzdanost svakog člana tima. Posebna pažnja poklanja se upravljanju prevodilačkim projektima i obezbeđivanju kvaliteta prevoda.

USLUGE:

LOKALIZACIJA podrazumeva prevod koji je prilagođen tržištu i/ili ciljnoj grupi. Tekst se prilagođava jeziku tržišta, društvenim i drugim zahtevima uzimajući u obzir lingvističke i kulturološke aspekte koji se moraju ili prilagoditi ili izuzeti u celosti. Lokalizacija predstavlja kreiranje verzije na ciljnom jeziku i prilagođavanje sadržaja, stila, kulturoloških konvencija državi i jeziku na kojem će se koristiti.

U okviru usluga lokalizacije vršimo prevod softvera, softverske dokumentacije, uputstava za upotrebu, materijala za elektronsko učenje, marketing materijala itd.

PREVOĐENJE se zasniva na timskoj i projektnoj organizaciji. Prevodilački tim karakteriše znanje jezika, stručnost, motivisanost, veštine upotrebe savremenih tehnologija u službi procesa prevođenja kao i kvalitet, fleksibilnost i pouzdanost svakog člana tima. Posebna pažnja poklanja se upravljanju prevodilačkim projektima i obezbeđivanju kvaliteta prevoda.

U okviru usluga pismenog prevođenja vršimo prevođenje opštih tekstova (brošura, kataloga, prezentacija...), poslovnih i finansijskih tekstova, tehničkih tekstova, internet stranica, internet dokumentacije itd.

U okviru usluga usmenog prevođenja vršimo konsekutivno prevođenje - radionice, radne grupe, okrugli stolovi, poslovni sastanci; simultano prevođenje – veće prezentacije, sajmovi, međunarodni seminari, konferencije, itd.

OSTALE USLUGE: revizija teksta, lektorisanje, kreiranje i održavanje terminoloških baza, transliteracija, terminološko usklađivanje.

OBLASTI: finansije, IT, marketing, HR, telekomunikacije, automobilska industrija, proizvodnja, mašinstvo, medicinska oprema, naftna industrija, hemijska industrija, logistika.

JEZICI: srpski, engleski, nemački, slovenački