POLIKLINIKA EHO MC

Adresa: Relje Krilatice 24, Novi Pazar
Novi Pazar Telefon: 020/31-56-33
Telefon: 020/33-20-80
Email: enes-maljevac@gmail.com
Web: www.ehomc.com
4/ 5stars


Dr Enes Maljevac privatnu praksu otvara 12.avgusta 1991. godine sa ultrazvučnim aparatom SSA-TOSHIBA 38B.

Ordinaciji daje naziv EHO, a potpuni prelaz na samostalni rad počinje septembra 1992. godine.

Tokom tekuće godine ordinacija prerasta u Zadravstvenu ustanovu EHO-MC uz nabavku najsavremenijeg ultrazvuka u boji (Esaote Idea AU4, Voluson 530DMT, Acuson Secvoja 512), kompletnog rendgen kabineta i savremene biohemijske i mikrobiološke laboratorije uz kompjutersku podršku na svim radnim mestima.

Danas pored pomenutih ultrazvuk aparata, ordinacija raspolaže i novim aparatom: VINGMED sound - sistem Five - isključivo za kardiologiju i vaskularne preglede, aparatom Myndray DC-70 GE VIVID 7 i aparatom Sequoia Acuson 512.

Zapošljava više medicinskih sestara, dva rdg. tehničara, dva biohemijska tehničara i konsultante iz oblasti kardiologije, urologije, endokrinologije, pulomologije, vaskularne hirurgije i onkologije.

Ordinacija poseduje aparat za kompletnu analizu zdravstvenog stanja celog tela tzv. AMSAT ili Kompjuterizovana elektrodermalna funkcionalna dijagnostika gde se može za 3 do 10 min dobiti kompletna slika celog tela sa kompjuterskim prikazom obolelih organa ili regiona tela čak i 2 godine pre nego što ta oboljenja postanu manifestna.

Mogućnosti AMSAT sistema su mnogostruke:

-dobijanje kvalitativne ocene funkcionalnog stanja organizma u obliku fantomske analize (fantom-sličica odgovarajućih organskih sistema), i do 2 godine pre pojave simptoma bolesti;
-pomoć u dijagnostici blizu 400 oboljenja;
-kontrolisanje efikasnosti rezultata dobijenih najrazličitijim terapeutskim metodama, a posebno mikrotalasnom rezonantnom terapijom (MRT);
-analiziranje dinamičkih promena funkcionalnog stanja organizma u toku lečenja;
-utvrđivanje primarnog žarišta funkcionalnog poremećaja;
-procena karaktera patologije, koristeći ekspertske sisteme koji se nalaze u datotekama personalnog računara;
-praćenje procesa treninga i rehabilitacije sportista posle povreda.

Uz primenu MRT terapije, AMSAT dijagnostika stvara optimalni i neprekidni tehnološki ciklus lečenja dijagnostika-terapija-dijagnostika, koji omogućava optimizaciju procesa i rezultata lečenja.

AMSAT se preporučuje široj populaciji svih uzrasta za preventivnu dijagnostiku, koja otkriva moguće funkcionalne poremećaje i do 2 godine pre pojave simptoma bolesti, kao i opterećenijim profesionalnim grupama (sportistima, menadžerima, vojsci i policiji, ...).

Pouzdanost dijagnostike je reda 80% što je visok procenat u odnosu na ostale elektromedicinske aparate.

Pregledi se mogu obaviti svim radnim danima uz adekvatnu pripremu koja se dobija pri zakazivanju pregleda.  

Ordinacija se nalazi u ul. Relje Krilatice 24.