SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK

Adresa: Stanka Vlasotinčanina 30, Niš
Niš Telefon: 063/455-107
Telefon: 018/516-594
4/ 5stars

Ivana Karadžić radi kao prevodilac sa engleskog na srpski i obratno. 20’og marta, 1992.god. postala zakleti sudski prevodilac za engleski jezik pri Okružnom sudu u Nišu.

Radi – prevodi simultane, konsekutivne i pisane prevode. Na bivšem Univerzitetu Braća Karić, sada Alfa Univerzitet u Beogradu, Škola za trgovinu i bankarstvo, Odeljenje u Nišu, predavala poslovni engleski jezik – kurseve za studente III i IV godine akademskih studija do juna 2010.god.

Radi simultano, konsekutivno i pismeno prevođenje za različite klijente, odnosno pojedince, kompanije i institucije:

Medija centar Niš – radionice za novinarsku podršku Ambasade SAD, prevod različitih video materijala, programa, serija i dokumentarnih filmova u produkciji MC Niš;

Odbor za ljudska prava Niš, PROTEKTA Niš, Resors Centar Niš, UN – HABITAT-a Niš, LEDIB – Niš, AD Kvaliltet Niš, preduzeće za ispitivanje kvaliteta, Aerodrom Niš, Seakove AD Švedska – dibijanje energije od otpada, Delegacija Evropske komisije u Beogradu, Grad Niš, ( od 2002 do 2011 ), Niški investicioni forumNiš 2008, 2009;,

Stalna konferencija gradova i opština radionice u Nišu 2009, klinički centar u Nišu ( Drugi Međunarodni kongres Herniologa – radionica 2010 ), SECEP Beograd – projekat za razvoj konkurentnosti i izvoza Promocije – 2010 u Nišu, USAID – program i Grad Niš Strategija za planiranje i promociju bezbednosti događaja u Nišu, Sajam ekologije Niš 2010, Fruit and berries Program – Danski program razvoja voćarstva na jugu 2010, 2011;

Prvi međunarodni simpozijum klastera 2011 LEDIB, Beogradskifond za političku izuzetnost itd, kao i različite seminare, radionice, konferencije za štampu, prezenracije okruglih stolova i platforme, posete stranih delegacija u Nišu, pismenih prevoda radova i dokumenata u sledećim oblastima: menadžmenta, žaštite životne sredine i energetske efikasnosti i zaštitu, održivi razvoj, osiguranja, finansija, računovodstva, elektrotehnike, prava, medicine...

KAO SUDSKI PREVODILAC, poseduje dugogodišnje iskustvo u izradi:

- Prevoda i overaličnih dokumenata za izdavanje VIZA ( krštenice, venčanice, umrlice, državljanstva, vozačke dozvole, lekarski nalazi, izjave i saglasnosti, rešenja i presude, uverenja MUP-a o neosuđivanju i nekažnjavanju ), diplome, svedočanstva prevod ocena i potvrde o redovnom školovanju, o zaposlenju, vidini plate, o stanju na računu u banci, plaćenom porezu kao i
- Prevoda i overe poslovnih dokumenata ( registracija privrednih društava, statuti, punomoćja, ugovori, garancije, licence, sertifikati, bilansi uspeh, završni računi )
- Prevođenje na poslovnim sastancima, venčanjima...