Manastir Pavlica sa crkvom Vavedenja Presvete Bogorodice - Brvnik

Manastir Stara Pavlica i njegova crkva Vavedenja Presvete Bogorodice nalazi se na nekoliko kilometara udaljenosti od mesta Brvenik gde je smeštena na par stotina metara udaljenosti od ostataka prethodnog manastira Pavlica.

Poreklo ovog manastira i danas ostaje misterija, ime njegovog ktitora kao i datum izgradnje su nepoznati, mada se procenjuje da je sazidan najkasnije do 14. veka.

Slika preuzeta sa sajta sh.wikipedia.org