Manastir Raletinac sa crkvom Svetih Apostola Petra i Pavla - Gornja Sabanta

Manastir Raletinac posvećen je Svetim Apostolima Pavlu i Petru i smešten je u mestu Velike Pčelice. Za ovaj ženski manastir postoji predanje da je nastao kao isposnica manastira Denkovac u petnaestom veku.

Ovde se godišnje održava Petrovdanski sabor koji je veoma posećen, a u manastiru takođe postoji i izvor za koji se veruje da daje lekovitu vodicu.

Tokom godina rušen je od strane Turaka, u jednom trenutku čak do te mere da je jedno vreme bio potpuno uništen i napušten, sve do devetnaestog veka kada je započeta njegova obnova 1893. godine i trajala do 1977.

Autor Ванилица preuzeto sa  sr.wikipedia.org
U skladu sa  CC licencom