Manastir Trška Crkva sa crkvom Rodjenja Presvete Bogorodice

Manastir Trška crkva spada među najstarije crkvene građevine u ovom delu naše zemlje. Sama crkva prema predanju potiče još iz 9. veka, mada analizom sačuvanih ostataka njeni koreni pre se vezuju za kraj trinaestog veka. Prvobitna crkva izgrađena na ovom mestu bila je posvećena svetom Nikoli, a pošto je srušena i ponovno izgrađena, 1430. godine posvećena je Rođenju Bogorodice.

Sadašnji izgled crkve potiče iz obnove koja je izvršena 1796 god. Posle II sv.rata manastir je bio opljačkan. 1953 god vršena je rekonstrukcija manastira i podignut je konak. Noviji konak podignut je 1973.god i u njemu kapela Svetog Nikole. Trška crkva je uvršćena u značajne istorijske spomenike. Manastir je aktivan, ženski i o njemu brinu monahinje.

Autor Ванилица preuzeto sa  sr.wikipedia.org
U skladu sa  CC licencom