Manastir Sisojevac sa crkvom Hrtistovog preobraženja

Manastir Sisojevac nalazi se u istoimenom mestu na oko dvanaestak kilometara udaljenosti od čuvenog manastira Ravanica. Ime je dobio po svome ktitoru, čuvenom monahu Sisoju Sinaitu. Manastir je dovršen negde krajem četrnaestog veka i danas je počivalište svog ktitora.

Manastir je tokom godina rušen i neko vreme napušten, ali u osamdesetim godinama ovde je ponovo izgrađena njegova stara crkva. Danas samo jedan deo njegovih lepih originalnih fresaka iz 1402. godine je očuvan.

Autor manastiri.rs preuzeto sa  sr.wikipedia.org
U skladu sa  CC licencom