Manastir Kovilj sa crkvom svetih arhangela Mihaila i Gavrila

Manastir Kovilj smešten je u mestu istog imena gde ga je po predanju osnovao Sveti Sava u dvanaestom veku. Manastir je posvećen arhangelima Gavrilu i Mihajlu. Crkva ovog manastira najveća je u Vojvodini i izrađena u karakterističnom raškom stilu uz elemente baroka. Ikonostas koji danas stoji u manastiru izrađen je 1871. godine od strane Aksentija Marodića u prelepom italijansko renesansnom stilu. Prethodni ikonostas ništa manje lepote bio je izradio čuveni Teodor Ilić-Češalj, ali nažalost on je izgubljen u požaru. Crkva je tokom godina svoga postojanja pretrpela niz razaranja što je ostavilo traga i u njenom današnjem stanju i preko joj je potrebna temeljna obnova.

Slika preuzeta sa sajta sr.wikipedia.org